Loading...

Bankë për një botë në lëvizje

Bankë për një botë në lëvizje

Bankë për një botë në lëvizje

Starcard

APLIKO

Starcard është produkt që njëmend ka revolucionarizuar shpenzimin e konsumatorëve në Kosovë. Kjo kartelë kreditore

më shumë

Premium Starcard

APLIKO

Me kartelën Starcard Premium në xhepin tuaj, çdo përvojë shoppingu është unike. Kartela Starcard Premium ju ofron

më shumë

She Card

APLIKO

Është kartelë unike në treg, e cila është e dedikuar vetëm për femra të cilat mund të blejnë me këste pa kamatë, Shecard

më shumë

Visa Infinite

Kartela Visa Infinite është niveli më i lartë i kredit kartelës në Kosovë që ofrohet nga bankat në gjithë rajonin.

më shumë

Pronat në shitje

Më shumë

Shuma e kredisë

Maturiteti i kredisë

muaj

Norma mujore e interesit

%

Rezultati

Shuma e kredisë

Interesi


Kësti mujor


Maturiteti i kredisë


Apliko për Kredi

Bankë për një botë në lëvizje