Pako Dixhitale e llogarisë së Biznestar!

Përzgjedh Pakon Dixhitale për 4.99 EUR në muaj dhe përfito 15 shërbime pa pagesë shtesë!

Pako Dixhitale e llogarisë së Biznestar:

Përzgjedh Pakon Dixhitale për 4.99 € në muaj dhe përfito 15 shërbime pa pagesë shtesë!

 1. Hapja e llogarisë rrjedhëse
 2. Hapja e llogarisë rrjedhëse/kursimeve në të gjitha monedhat
 3. Tarifa e mirëmbajtjes së llogarisë rrjedhëse të biznesit
 4. Lëshimi I Kartës së Debitit
 5. E-banking & M Banking
 6. Drop Box shërbimi
 7. Deponime dhe tërheqje në ATM të bankës
 8. Kthimi I kartelave të mbjatura nga ATM
 9. Transferet brenda bankes nepërmjet E/M Banking
 10. Pagesa e Kesco dhe Ujësjellësve rajonal përmes E/M Banking
 11. Urdhër të përhershëm të transfereve në E/M Banking (Standing Orders
 12. Mirëmbajtja vjetore për TEB SMS mbushje
 13. Tarifa e transaksionit për TEB SMS mbushje
 14. Tarifa për njoftimin TEB SMS
 15. Pin I sigurt 3D

Cka ju nevojitet për hapjen e llogarisë?

 • Çertifikata e biznesit
 • Konfirmimi I biznesit
 • Statuti I kompanisë, nëse është SHPK
 • Dokument identifikimi (Letërnjoftim apo Pasaportë valide)

Kampanja është valide deri më 30.06.2024

Për më tepër plotëso formën: APLIKO

Për më shumë informata ju lutem kontaktoni Qendrën e Thirrjeve në numrin 038230000

#TEB Bankë për një botë në lëvizje!