Rritu me TEB! Punojmë për të mirën tonë dhe të vendit

TEB Banka mbështet të gjitha agrobizneset.

Ne ju ndihmojmë të zhvilloni biznesin tuaj duke punuar së bashku për të ecur përpara.

Agrobizneset janë pjesë e një sektori që kërkon ekspertizë specifike nga zyrtari i juaj i biznesit.

Banka TEB, duke njohur sezonalitetin dhe sfidat që përjetojnë bujqit, fermerët dhe blegtorët, ka krijuar linja dhe produkte të veçanta për te ndihmuar agro bizneset që t’i adresojnë ato dhe të zgjerojnë më tutje veprimtarinë e tyre.

Për më shumë informata ju lutem kontaktoni Qendrën e Thirrjeve në numrin 038 230 000, Facebook /messenger (TEB Sh.a), Instagram (TEB Sh.a), Web (www.teb-kos.com)

TEB, bankë për një botë në lëvizje!