Kalo Rrogën n’TEB!

Bëhu menjëherë pjesë e lojës shpërblyese për të qenë një nga 200 klientët fitues me nga 500€ bonus në Starcard.

Gjithashtu përfitoni falas për 1 vit:

– Mirëmbajtjen e llogarisë rrjedhëse

– Mirëmbajtjen mujore të E-banking dhe TEB Mobile

– Transferet kombëtare dalëse përmes E-banking dhe TEB Mobile

– Njoftimi me TEB SMS

– 0% Shpenzimeve administrative për kredi individuale

– Tarifa për hapje të llogarisë

– Transferet brenda bankës përmes E-banking dhe TEB Mobile

– Transferet kombëtare hyrëse (përfshirë edhe paga)

– Pagesat KESCO përmes E-banking dhe TEB Mobile

– Transferet e brendshme brenda llogarive të klientit

– Resetimi i PIN të kartelës në degë

Dhe shumë shërbime të tjera pa pagesë.

Vlen për rrogat kombëtare dhe ndërkombëtare.

Klienti do të përfitoj mirëmbajtjet falas nga muaji vijues pasi që paga të transferohet në Bankën TEB.

Shorti i shpërblimeve të kampanjës do të mbahet në fund të kampanjës dhe fituesit do të shpallen përmes kanaleve tona të mediave sociale. Fituesit do të përzgjedhen nga Number Generator ku 200 klientë fitues do të përfitojnë një bonus prej 500€ në Starcard.

Për t’u bërë pjesë e kampanjës shpërblyese, klienti duhet të ketë Kredit Kartelë në momentin e tërheqjes së shortit.

Kampanja është valide deri më 31.12.2023.

Për më shumë informata ju lutem kontaktoni Qendrën e Thirrjeve në numrin 038 230 000, Facebook /messenger (TEB Sh.A), Instagram (TEB Sh.A).

TEB, Bankë për një botë në lëvizje!