Kredi biznesi deri në 400,000 € PA HIPOTEKË!

Merr kredi biznesi deri në 400,000 € pa hipotekë.

Merr kredi biznesi deri në 400,000 € pa hipotekë.

Dokumentet e nevojshme për aplikim të kredisë janë:

  • Të posedoni kopjën e dokumentit të regjistrimit të biznesit dhe informatat (çertifikatën e biznesit dhe numrin fiskal, statuti i kompanisë nëse është SHPK)
  • Kopja e letërnjoftimit (e të gjithë pronarëve dhe nënshkruesve)
  • Fatura e ujit ose rrymës (si dëshmi e adresës).

Për më tepër plotëso formën: APLIKO

Për më shumë informata ju duhët ta vizitoni degën tuaj më të afërt të bankës TEB, në mënyrë që ti merrni informatat e sakta rreth kërkesave tuaja ose Qendrën e Thirrjeve në numrin 038230000.

#TEB Bankë për një botë në lëvizje!