Dukshëm shihet! Kalo biznesin në TEB dhe përfito shërbimet falas për 6 muaj

Kalo biznesin në TEB dhe përfito me 0€ shërbimet:

– Mirëmbajtja e llogarisë rrjedhëse

– Lëshimi i debit kartelës

– Lëshimi i kredit kartelës

– Transferet ndërkombëtare hyrëse

– Transferet kombëtare dalëse

– Mirëmbajtja e TEB Mobile Business

– Mirëmbajtja e E-banking

– SMS Banking

Oferta vlen për klientët e rinj dhe është valide deri më 31.10.2023.

Për më shumë informata ju lutem kontaktoni Qendrën e Thirrjeve në numrin 038 230 000, Facebook /messenger (TEB Sh.A), Instagram (TEB Sh.A).

TEB, Bankë për një botë në lëvizje!