Rritu me ne. Zhvillo vendin! Fuqizoni biznesin me agro kredi nga TEB

Banka TEB mbështet Agro bizneset me agro kredi.

Shfrytëzoni kreditë tona për të blerë pajisje, për të shtuar bagëtinë, renovimin e fermës suaj apo investime të tjera me norma shumë të favorshme. Mënyrat dhe afatet e kthimit varësisht nga aktiviteti dhe nevojat e klientëve.

Kush mund të aplikoj për kredi?

Të gjithë klientët që mirren me agrobiznes.

Çka ju nevojitet për të aplikuar?

  • Dokument identifikues valid (Letërnjoftim, Pasaportë ose Patent shofer)
  • Dokumentet e biznesit tuaj

Dokumentet shtesë që mund të kërkohen në bazë të vlerës së kredisë:

  • Bashkëhuamarrës
  • Garantues
  • Hipotekë: Fleta poseduese dhe kopja e planit (jo më e vjetër se 6 muaj)
  • Libreza e veturës (vetura nuk duhet të jetë më e vjetër se 12 vite)

Për më shumë informata ju lutem kontaktoni Qendrën e Thirrjeve në numrin 038 230 000, Facebook /messenger (TEB Sh.a), Instagram (TEB Sh. A).

TEB bankë për një botë në lëvizje!