Video Udhëzuese

Është i lehte për përdorim, i sigurtë, efektiv dhe në çdo kohë/vend ju ofron klientëve qasje në llogari dhe produkte bankare. TebMobile është në dispozicion ne dy gjuhë: Angleze dhe Shqip.

Instruksionet për qasje:

Shkarko nga AppStore

Shkarko nga Play Store

Për tu qasur në aplikacionin TEB Mobile duhet të keni aktiv produktin E-banking ku do të pajiseni me një ID përdorues dhe fjalëkalim.

Së pari hyni në aplikacionin Teb Mobile dhe shënoni ID-n e përdoruesit dhe fjalëkalimin të E-banking. Më pas do të pranoni një mesazh në lidhje me PIN kodin për qasje në TEB Mobile.
Pasi të qaseni përmes PIN-it të pranuar me SMS, klienti duhet të krijojë PIN-in e ri personal (një nga këto: PIN numerik, PIN me gjurmë të gishtit, apo të vizatojë PIN-in).
* Nëse ju doni të përdorni PIN-in me gjurmë të gishtit, ai duhet të jetë i definuar në pajisjen tuaj.

Bëhu përdorues i ri në TEB Mobile

BËHU PËRDORUES I RI

Mund të hapni llogarinë tuaj në TEB Mobile direkt nga aplikacioni TEB Mobile në telefonin tuaj duke ndjekur disa hapa të thjeshtë:

• Shkruaj numrin personal dhe informatat tjera të kërkuara,
• Lexo dhe prano kushtet dhe  termat,
• Përmes e-mail do të pranoni ID të shfrytëzuesit,
• Përmes SMS do të pranoni fjalëkalimin.

 

Përmes TEB Mobile ju mund të resetoni fjalëkalimin tuaj

BËHU PËRDORUES I RI

Mund të resetoni fjalëkalimin tuaj direkt nga TEB Mobile në telefonin tuaj duke ndjekur disa hapa të thjeshtë

• Shkruaj numrin personal dhe informatat tjera të kërkuara,
• Përmes SMS do të pranoni fjalëkalimin e ri,
• Vendos fjalëkalimi e ri dhe kliko tek kyqu.

 

Përmes TEB Mobile mund të kryhen sherbimet në vijim:

MONITORIMI
• Monitorim i gjendjes së llogarive,
• Monitorimi i transaksioneve të llogarisë,
• Monitorimi i detajeve të llogarisë,
• Monitorimi i kredisë aktive,
• Monitorimi i planit/detajeve të pagesave të kredisë,
• Monitorimi i borxhit të kredisë,
• Monitorimi i pagesave të kredit kartelës,
• Monitorimi i pasqyrës së kredit kartelës,
• Monitorimi i borxhit të kredit kartelës,
• Monitorimi i kampanjave të fundit të produkteve kreditore.

TRANSFERE
• Transfere të shpejta,
• Transfer ndërmjet llogarive tuaja,
• Transferet në llogari të TEB-it,
• Transferet në bankat e tjera,
• Ekstrakti i IBAN-it.

PAGESAT
• Pagesa e borxhit të kredit kartelës ose të personit tjetër,
• Pagesa e faturës përmes kredit kartelë,
• Pagesa e faturës me lexues të barkodit,
• Pagesat të faturave komunale përmes llogarisë rrjedhëse ose nga Kredit kartela,
• Kryerja e pagesës për shërbime të parapaguara (IPKO).

SHËRBIMET TË TJERA
• Kërkesa për kredi,
• Kërkesa për kredit kartelë të re,
• Aktivizimi i urdhërpagesës me date të caktuar,
• Kërkesa për kredit kartelë të re,
• Kërkesa për kartelë plotësuese,
• Kërkesa për rritje të limitit të kredit kartelës,
• Ndryshimi i datës së pagesës për kredit kartelë,
• Ndryshimi i metodës së pagesës për kredit kartelë,
• Dërgimi në email i planit të pagesave të kredisë,
• Mbushja e telefonit mobil (IPKO, VALA, ZMOBILE),
• Këmbimin valutor (blerje/shitje),
• Kalkulatori për valuta të ndryshme (GBP, CHF, USD), depozita, kredi,
• Gjetja e degës më të afërt dhe të bankomatit.

Për më shumë informata, vizito degën më të afërt të TEB-it, na dërgo email në info@teb-kos.com ose na kontakto në Qendrën tonë të Thirrjeve 038/230000

Shënim: Kur të kyçeni për herë të parë në aplikacionin TebMobile pas krijimit të PIN-it numerik, PIN-it me gisht apo PIN-it të vizatuar, në ekran do të shfaqen pyetja e mëposhtme:

A doni të përdorni “smart key” për qasje ne e-Banking?

Nëse përdoruesit do të zgjedhin “smart key” për hyrje në e-Banking, ata nuk do të pranojnë më SMS. Në mënyrë që të kalojnë në SMS përsëri, atëherë përdoruesit duhet së pari të ri-aktivizojnë “smart key” dhe pastaj ata nuk duhet të zgjedhin “smart key” për hyrje në e-Banking.

Shënim: Qasja e klientit në TebMobile do të bllokohet në ato raste kur klienti shtyp Fjalëkalimin ose PIN-in e gabuar tri herë rresht. Prandaj, ata do të duhet të aplikojnë për fjalëkalimin/PIN-in e ri duke plotësuar një formular modifikimi në degë ose nëpërmjet Qendrës së Thirrjeve. Kushte të njëjta do të aplikohen për ata klientë të cilët kanë humbur fjalëkalimin e tyre.