Kredi Biznesi 200,000€ për 2 ditë!

Zhvilloni biznesin tuaj me kredinë e shpejtë nga banka TEB. Deri në 200,000€, aprovim brenda 2 ditesh, pa nevojë për hipotekë.

Banka TEB mbështet bizneset në zgjerimin e kapaciteteve të tyre aktuale dhe në investimet e reja për zhvillimin e aktivitetit të biznesit.

Zhvilloni biznesin tuaj me kredinë e shpejtë nga banka TEB. Deri në 200,000€ aprovim brenda 2 ditesh, pa nevojë për hipotekë.

 

Kush mund të aplikojë për kredi?

Të gjithë bizneset prodhuese vendore që operojnë në Republikën e Kosovës.

 

Cka ju nevojitet për të aplikuar?

– Dokument identifikues valid (Letërnjoftim, Pasaportë ose Patent shofer)

– Dokumentet e Biznesit tuaj

 

Dokumente shtesë që mund të kërkohen në bazë të vlerës së kredisë:

– Bashkëhuamarrës/e

– Garantues

– Hipotekë: Fleta poseduese e dhe kopja e planit (jo më e vjetër se 6 muaj)

– Libreza e veturës (vetura nuk duhet të jetë më e vjetër se 12 vite)

 

Kampanja është valide deri me 31.03.2024

 

Për më shumë informata ju lutem kontaktoni Qendrën e Thirrjeve në numrin 038 230 000, Facebook /messenger (TEB Sh.A), Instagram (TEB Sh.A).

 

TEB, Bankë për një botë në lëvizje!