Banka TEB në përkrahje të agrobizneseve
 
KALO DEPOZITAT NË BANKËN TEB
 
Kredi Investive per Biznese
 
Banka TEB dhe SwissContact lansojnë Programin e Ri për përkrahjen e femrave ndërmarrëse
TEB dhe IPKO
25/09/2012
TEB dhe IPKO lansojnë super-ofertë të përbashkët për konsumatorët
 

Superofertë nga TEB dhe IPKO

Oferta më e re nga TEB dhe IPKO  ju mundëson që me anë të pagesave me TEB Debit Kartelë, të fitoni minuta falas në IPKO.

TEB Debit Kartela ju mundëson që të bëni pagesa në çdo sektor brenda rrjetit të TEB-it, dhe sa herë që arrini vlerën 100€, ju fitoni 100 minuta falas në IPKO, të cilat mund t’i shfrytëzoni brenda rrjetit IPKO.

Përmes shfrytëzimit të TEB Debit Kartelës, brenda një muaji mund të fitoni deri në 500 minuta falas në IPKO.

Nga kjo ofertë mund të përfitojnë të gjithë përdoruesit e TEB Debit Kartelës dhe të gjithë përdoruesit prepaid të IPKO-së, të cilët duhet të regjistrojnë numrin e IPKO’s në TEB. 

Për të kontrolluar gjendjen e minutave falas, shtypni kodin *400#. Minutat e fituar duhet të shfrytëzohen brenda afatit kohor prej 3 javësh, nga momenti i pranimit.

< Kthehu Prapa
Ballina | Për Ne
TEB SH.A. merr pjesë detyrueshëm në Fondin për Sigurimin e Depozitave të Republikës Kosovës