TEB Stars

e-Banking Login

Fizicka lica Biznis

e-Banking Login

Fizicka lica Biznis


Kampanje

Arhiva
Për një vit të suksesshëm! Kredi individuale deri në 35,000 EUR

Kredi për veturë! Preke ëndrrën, vozit veturën tënde!

Fuqi Prodhuesve Vendor!

Jačanje domaćih proizvođača

Ti jačaš privredu, TEB Banka jača tebe.…

Kredi në shpejtësi të dritës!

Veç vet! Kredi deri në 20,000€

Kredit do 20.000 evra

Kredit za građane do 20.000 evra bez…

Rritemi së bashku! Kredi individuale deri në 35,000 EUR

Kredit do 35.000 evra

Kredit za građane do 35.000 evra bez…

Starcash, risi e radhës nga TEB

Merr kredi indviduale deri në 15,000 Euro

Kredi Hipotekare: Aprovuar nga TEB!

Kredi deri 35,000 EUR: Aprovuar nga TEB!

Kredi deri 20,000 EUR: Aprovuar nga TEB!

Kape momentin

Iskoristi trenutak

Uložite u svoju firmu do 150.000 evra,…

Apliko për aktivizim të qasjes në TEBMOBILE
Njihuni me shokun tuaj TEBMobili-n

Upoznajte se sa svojim drugarem TEBMobili

Uz TEB Mobile, nosite banku sa sobom.…

Udhëto me ëndrrën tënde

Putujte vozilom svojih snova

Kredit za vozila sa dospećem do 84…

Formëso rrugën e suksesit

Napravite sebi put do uspeha

Kredit za školovanje

Koha e duhur për vendime të mëdha

Pravo vreme za velike odluke

Hipotekarni kredit kredit do 180 MESECI DOSPEĆA!

Një fillim i ri

Novi početak

Krediti za fizička lica do 15.000€

Përmbushni qëllimet tuaja!

Ostvarite svoje ciljeve!

Krediti za fizička lica do 30.000 €,…

Fillo dhe zhvillo biznesin tënd!

Pokrenite svoju firmu i proširite svoje poslovanje!

U svom jedinstvenom programu namenjenom poslovnim ženama,…

Aplikimi online i e-Banking dhe TebBusiness Mobile për biznese

Aktiviranje e-bankarstva i TebBusiness Mobile za poslovne organizacije

Banka TEB A.D. obaveštava sve svoje poslovne…

Agro Kredi duke filluar nga 0% interes dhe 0% shpenzime administrative
Paguani doganën me SMS me 0️% komision
Resetimi i fjalëkalimit të e-banking dhe TebBusiness Mobile për biznese
Paguaj deri në 40 Euro “Contactless” me kartelat MasterCard

Sume do 40 evra plaćajte Contactless karticama MasterCard

Banka TEB obaveštava klijente da je počev…

Resetimi i fjalëkalimit të TebMobile për klientët individual

Resetovanje lozinke za TebMobile za klijente fizička lica

Automatsko resetovanje lozinke za TebMobile preko Centra…

Agro Kredi e aprovuar brenda 48 orëve
Fillo dhe zhvillo biznesin tënd!

Pokrenite svoju firmu i proširite svoje poslovanje!

U svom jedinstvenom programu namenjenom poslovnim ženama,…

O pooooo… me TebMobile Business

O daaaaa… uz TebMobile Business

Mnoge uplate sa kojima ste zakasnili ili…

TEB dhe KESCO mundësojnë pagesën online të rrymës

TEB i KESCO omogućavaju plaćanje struje preko interneta

Banka TEB A.D. i Kosovska kompanija za…

Të gjitha pagesat e kolektorëve ne TebMobile

Sva kolektorna plaćanja na TebMobile

Ostvarite sve uplate kolektora u roku od…

Paguani gjobat e Policisë së Kosovës përmes TebMobile

Plaćate kazne Kosovskoj policiji preko TebMobile

Sada putem TebMobile aplikacije možete platiti kazne…

Transfere individuale ndërkombëtare edhe nga e-banking

Pojedinačni međunarodni transferi sada i putem e-bankarstva

TEB Banka nudi novu opciju za međunarodne…

ATM Top Up – Mundësi e re nga TEB Sh.A.

MasterCard pranohet në POS terminalet dhe ATM të bankës TEB Sh.A.
Banka TEB ofron blerje të sigurtë online me 3-D Secure

Për çdo hap, hap pas hapi


© TEB ShA