TEB Stars

e-Banking Login

Individual Business

e-Banking Login

Individual Business


Campaigns

Archive
Kape momentin, Investo në biznes!

Catch the Moment, Invest in your business!

Invest in your business up to 150,000€,…

Toka po na pret! Punojmë për të mirën tonë dhe të vendit

Land is waiting for us! We work for our and country’s wellbeing

TEB Bank supports all agrobusinesses by offering…

Kredi individuale deri në 35,000€

Fito BONUS për çdo blerje!

Kredi individuale deri në 20,000€

Kredi individuale deri në 10,000€

Rritu me TEB! Banka TEB në mbështetje të të gjithë sektorëve të prodhimtarisë
Rritu me TEB! Punojmë për të mirën tonë dhe të vendit
Kredi për veturë! Preke ëndrrën, vozit veturën tënde!

Fuqi Prodhuesve Vendor!

Power to Local Producers!

You empower the economy, TEB empowers you.…

Rritemi së bashku! Kredi individuale deri në 35,000 EUR

Growing together! Loan up to 35,000 EUR

Individual loan up to 35,000 Euro without…

Starcash, risi e radhës nga TEB

Merr kredi indviduale deri në 15,000 Euro

Kredi Hipotekare: Aprovuar nga TEB!

Kredi deri 35,000 EUR: Aprovuar nga TEB!

Loan up to 35,000 EUR: Approved by TEB!

Individual loan up to 35,000 Euro without…

Kredi deri 20,000 EUR: Aprovuar nga TEB!

Loan up to 20,000 EUR: Approved by TEB!

Individual loan up to 20,000 Euro without…

Kape momentin

Catch the Moment

Invest in your business up to 150,000…

Apliko për aktivizim të qasjes në TEBMOBILE
Njihuni me shokun tuaj TEBMobili-n

Meet your friend TEBMobile

With TEB Mobile, your bank is with…

Udhëto me ëndrrën tënde

Drive with your dream

AUTO LOAN 84 MONTHS MATURITY

Formëso rrugën e suksesit
Koha e duhur për vendime të mëdha

The right time for great decisions

Mortgage loans up to 180 MONTHS OF…

Një fillim i ri

For a new beginning

Individual loan up to 15.000€

Përmbushni qëllimet tuaja!

Achieve your goals

Individual loan up to 30.000€, 120 MONTHS…

Fillo dhe zhvillo biznesin tënd!

Start and develop your business!

TEB Bank offers the most unique offer…

Aplikimi online i e-Banking dhe TebBusiness Mobile për biznese

Activation of e-banking and TebBusiness Mobile for businesses

TEB Bank Sh.A. informs all its business…

Agro Kredi duke filluar nga 0% interes dhe 0% shpenzime administrative
Paguani doganën me SMS me 0️% komision
Resetimi i fjalëkalimit të e-banking dhe TebBusiness Mobile për biznese
Paguaj deri në 40 Euro “Contactless” me kartelat MasterCard

Pay up to 40 Eur with contactless MasterCard

TEB Bank informs the clients that from…

Resetimi i fjalëkalimit të TebMobile për klientët individual

Resetting TebMobile password for individual clients

Reset your TebMobile password through the Call…

Agro Kredi e aprovuar brenda 48 orëve
Fillo dhe zhvillo biznesin tënd!

Start and develop your business!

TEB Bank offers the most unique offer…

O pooooo… me TebMobile Business

Oh yesssss ... with TebMobile Business

Many delayed or eventually forgotten payments can…

TEB dhe KESCO mundësojnë pagesën online të rrymës

TEB and KESCO enable online electricity payments

TEB Bank Sh.A. and Kosovo Electricity Supply…

Të gjitha pagesat e kolektorëve ne TebMobile

All Collector Payments on TebMobile

Realize all collector payments within a few…

Paguani gjobat e Policisë së Kosovës përmes TebMobile

Pay the Kosovo Police fines through TebMobile

Now through the application TebMobile you can…

Transfere individuale ndërkombëtare edhe nga e-banking

International individual transfers also by e-banking

TEB Bank offers new opportunities for international…

ATM Top Up – Mundësi e re nga TEB Sh.A.

MasterCard pranohet në POS terminalet dhe ATM të bankës TEB Sh.A.

MasterCards is accepted at TEB Bank POS terminals and ATMs

TEB Bank Sh.A., the leading institution in…

Banka TEB ofron blerje të sigurtë online me 3-D Secure

Për çdo hap, hap pas hapi

For each step, step by step

The new image campaign emphasizes TEB bank…


© TEB ShA