Young Entrepreneurs – podrška TEB Banke mladim preduzetnicima

Šta su „Mladi preduzetnici“ (Young Entrepreneurs)?
Putem projekta „Mladi preduzetnici“ od TEB (Young Entrepreneurs), TEB Banka pružaće finansijske i nefinansijske usluge mladim ljudima (starosti 18-35 godina) koji imaju neku poslovnu ideju.
„Mladi preduzetnici“ od TEB koristiće niz usluga prilagođenih potrebama mladih preduzetnika u raznim fazama njihovog razvoja i ujedno će stvoriti prostor za saradnju (inkubator) u kojem će se primenjivati Bankino stručno znanje i proizvodi za razvoj ideja tih preduzetnika.
Ciljevi projekta „Mladi preduzetnici“ su:
1. Stvaranje inkubatora za preduzeća „Entrepreneur House“,
2. Približavanje Banke mladim preduzetnicima,
3. Delovanje na kontinuirani i organski rast tržišta,
4. Realizacija inovativnih rešenja
5. Pružanje proizvoda i usluga koji rešavaju tržišne probleme mladih preduzetnika,


Šta nudi projekat „Mladi preduzetnici“?
Finansijska podrška
U zavisnosti od toga u kojoj se fazi nalazi vaša ideja, možete da koristite kredite odosno grantove koje nudi projekat Mladi preduzetnici. 
Za već postojeća i za nova preduzeća (start-ap), u ponudi su oročeni krediti, preferencijalne kamatne stope i redovni ili fleksibilni rokovi, shodno potrebama klijenta. Krediti se mogu iskoristiti za finansiranje obrtnog kapitala kao i za proširenje postojećih kapaciteta.
Za mlade koji imaju neku poslovnu ideju koju još nisu plasirali na tržište, projekat „Mladi preduzetnici“ nudi grantove u iznosu do 10.000 evra. Dobijeni grant poslužiće kao podsticaj za razvoj poslovne ideje.

Entrepreneur House
Entrepreneur House (Dom preduzetnika) je poslovni inkubator koji će biti otvoren za sva preduzeća koja prođu pripremne faze u projektu „Mladi preduzetnici“.
Entrepreneur House pružaće dole navedene usluge, a pružaće ih pojedincima ili preduzećima, na osnovu procene osoblja TEB Banke i Komisije za evaluaciju:
• Konsultacije, mentorski rad i obuku,
• Radni prostor uključujući prostorije za sastanke i konferencije,
• Troškove za komunalne usluge, brzi internet i kancelarijsku opremu,
• Pristup međunarodnim i domaćim mrežama,
• Mogućnost učešća na konferencijama, poslovnim prezentacijama i drugo.

Savetovanje i praksa
Kompanije i ideje koje se budu prijavile imaće mogućnost da budu deo tromesečnog* pripremnog putovanja koje će im obezbediti neophodnu podršku za uspostavljanje svojih firmi na lokalnom i regionalnom planu.
Mentori, Bankini profesionalci i stručanjici iz različitih grana industrije pomagaće učesnicima da se suoče sa izazovima na koje nailaze njihove ideje i pripreme preduzeće za naredne korake, time što će im omogućiti da proizvode razvijaju i obrađuju u Domu preduzetnika.
Mentori će davati savete iz domena kao što su:
• Istraživanje tržišta (segmentacija, priređivanje proizvoda, konkurencija, dobavljači, testiranje UX),
• Računovodstvo (finansije i knjigovodstvo),
• Vođenje firme (ljudski resursi, upravljanje procesima, dokumentacija),
• Zakoni i podzakonski akti o poslovanju (važeći zakon na Kosovu),
• Marketing i komunikacija (upravljanje društvenim medijima, e-trgovina, interna komunikacija) i drugo.
*Pripremni period može da varira u zavisnosti od ideje i ocene Komisije za evaluaciju.

Umrežavanje
Samim svojim učešćem mladi će dobiti ekskluzivni pristup mreži bankinog osoblja, mentora kao i raznh drugih stručnjaka. U sklopu „Mladih preduzetnika“ organizovaće se skupovi i radionice čiji je cilj da proširi mrežu mladih preduzetnika a njih da opremi osnovnim znanjima koja će im pomoći da dalje razviju svoje inicijative
Mogući događaji za članove Doma preduzetnika su:
1. Priprema za prezentacije - sesije za pripreme među članovima DP za ostvarenje rejtinga i poboljšanje drugih mogućnosti za buduća finansiranja,
2. Grupe po afinitetima - učite i stičete podršku od kolega iz iste grane industrije sa kojima delite iste interese,
3. Razgovori sa osnivačima - mogućnost da se povežete sa osnivačima iz više različitih grana industrije i porekla, te da razmenjujete iskustva,
4. Sastanci sa svršenim studentima - da se razmene priče o izazovima u preduzetništvu i inspirišu članovi,

Kako da se prijavite?
Korak 1: Posetite našu veb stranicu www.teb-kos.com/ye
Korak 2: Preuzmite obrazac prijave na jeziku koji odaberete
Korak 3: Popunite obrazac prijave i pošaljite ga na ye@teb-kos.com

Obrazac prijave sadrži pitanja o iskustvu mladih preduzetnika i ideji u vezi sa kojom se prijavljuju. Evaluacija ideja radi se na osnovu inovacija koje donose, uticaja koje vrše i dodatne vrednosi koju unose i na osnovu veština tih preduzetnika za realizaciju svojih ideja.

Kako će biti odabrani učesnici?
1) Prvo se sve prijave verifikuju prema minimalnim kriterijumima,
2) Kandidati koji prođu prvi proces verifikacije biće pozvani da izlože svoje ideje pred Komisijom za evaluaciju,
3) Odabrane ideje biće pozvane da se pridruže TEB inkubatoru (Entrepreneur House), u kojem će u zavisnosti od dobijene ocene moći da koriste finansijske usluge, radni prostor, obuku ili mentorski rad,
4) Po završetku pripremnog perioda, mladi mogu da plasiraju svoje ideje na tržište.

Gde možete da se obratite ako imate nekih pitanja?
Za sva vaša pitanja možete da odete u neku od naših filijala ili da nam se obratite na ye@teb-kos.com.

„Mladi preduzetnici“ je jedinstvena inicijativa u bankarskom sektoru na Kosovu, uz podršku TEB Banke, za ideje mladih ljudi koje treba da utiču na razvoj ekonomije i zapošljavanja na Kosovu.
Kroz obrazovanje, mentorski rad i finansiranje, inicijativa Mladi preduzetnici stvorena je da usmeri ka poslovnom uspehu održive ideje i kompanije koje imaju za cilj da se dalje razvijaju