Kartice

Starcard

Kartica Starcard — Jedna kartica, puno beneficija

Kartica Starcard je proizvod koji je svakako uveo revoluciju u trošenje potrošača na Kosovu. Ova kreditna kartica udi paletu finansijskih opcija za njihovu kupovinu.

više

Kartica Starcard je plasirana na tržište uz pažljivu analizu potreba potrošača za takvom revolving kreditnom karticom. Platforma za Starcard predstavlja dobitnu situaciju za sve uključene strane.

Kartica Starcard je prva kreditna kartica na Kosovu zasnovana na ratama, koja svom nosiocu donosi bonus za svaku transakciju izvršenu na tržišnoj mreži TEB Banke na Kosovu. Sve te osobine ove kartice visoko su cenjene na tržištu.

Sa Starcard karticom možete da plaćate u najviše 24 rate sa 0% kamate na svim mestima prodaje opremljenim terminalima POS TEB Banke (broj rata zavisi od dogovora sa prodavcima).

Takođe, možete da vršite isplate svuda u svetu gde primaju brend VISA/Mastercard.

Kako da dobijete karticu Starcard?

Potrebna dokumenta za zahtev za kreditnu karticu:

Važeća lična isprava (lična karta, pasoš ili vozačka dozvola).

Ugovor o radu.

Izvod iz banke koji dokazuje redovna primanja od plate (ako klijent prima prihode preko druge banke).

Odlike kartice Starcard:

• star-poeni (bonus)
• plaćanje na rate
• plaćanje u inostranstvu
• star-gotovina
• akcije
• Star-poeni

Kod korišćenja kartice Starcard na terminalu POS TEB Banke, dobijate star-poene, u zavisnosti od dogovora koji imamo sa trgovcem, tako da što više kupite to ćete više osvojiti star-poena.

1 star-poen jednak je 1 evru.

osvojeni star-poeni mogu da se iskoriste u kupovini na terminalima POS TEB Banke.

Plaćanje na rate:

Kupovina karticom Starcard na terminalima POS TEB Banke može da se podeli na najviše 24 rate sa 0% kamate (broj rata zavisi od dogovora sa trgovcem).

Primer: ako ste kupili TV aparat u vrednosti od 500 evra i tu kupovinu podelili na 5 rata, obavezni ste da svakog meseca platite 100 evra za datu kupovinu.

Plaćanje u inostranstvu:

Sa karticom Starcard možete da kupujete svuda u svetu na terminalima POS ili preko interneta, uz naknadu od 0%.

Isto tako, sad imate mogućnost da kupujete u najviše 3 rate na terminalima POS u inostranstvu ili preko interneta. Za ovu uslugu treba da podnesete zahtev u najbližoj filijali TEB Banke.

Za više informacija o ovoj usluzi kliknite ovde.

Star-gotovina:

Kartica Starcard omogućava vam podizanje gotovine do 12 rata na bankomatima TEB Banke po celom Kosovu.

Da se potpunije upoznate sa naknadama koje se primenjuju na ovu uslugu, kliknite ovde.

Akcije:

Tokom cele godine TEB Banka organizuje više akcija, u kojima klijentima nudi karticu Starcard, kao posebnu ponudu, u kojoj klijenti mogu da dobiju: dodatni bonus, ekstra rate, razne nagradne igre, odlaganje rata, itd.

Da biste primali informacije o akcijama putem SMS poruka i bilten putem elektronske pošte, treba da date pristanak za prijem promotivnih ponuda.

Sva nova obaveštenja možete da pratite i na našoj stranici na Fejsbuk Starcard and Instagram.

I to nije sve..

Možete da koristite svoju karticu Starcard za plaćanje faktura za javne usluge, kao što su električna struja, telefon, voda pa čak i registracija vozila – sve to možete da platite u najviše 3 rate.

Otplata je isto tako laka i fleksibilna. Možete da vratite celokupan potrošen iznos u toku celog meseca, ili možete da vratite iznos minimalne uplate na stanju datog meseca i da prenesete preostali dug na sledeći mesec. Vaša uplata se automatski zadužuje sa vašeg tekućeg računa 15-og ili 30-og u mesecu, zavisno od toga šta odaberete.

Sad možete da platite svoj dug i putem deponovanja sredstava ili transfera preko bankomata TEB Banke.

Kao najbolji način upravljanja karticom Starcard preporučujemo korišćenje elektronskog bankarstva ili usluge TebMobile, uz koje možete da pratite i platite dug u bilo kom trenutku u mesecu.

Prijavite klikom ovde.

Za sve usluge kartice Starcard možete da pozovete naš Centar za pozive na broj 038/ 230-000 u kojem, preko telefona, možete još da ovlastite otplatu kad god to želite.

Starcard Premium

Kartica Starcard Premium

S karticom Starcard Premium u džepu, svaka kupovina predstavlja jedinstveno iskustvo. Kartica Starcard Premium nudi vam širi spektar prednosti kad je koristite za kupovinu, pri čemu možete da zaradite do 20% bonusa.

više

TEB banka je formirala najveću mrežu trgovaca sa mestima prodaje (terminali POS) na Kosovu. Karticom Starcard Premium možete da plaćate na svim mestima prodaje (terminali POS) TEB Banke za kupovinu svih stvari koje su vam potrebne uz 0% naknade, a možete da plaćate i svuda u svetu gde prihvataju brend VISA.

Kako da dobijete karticu Starcard Premium?

Za klijente koji nemaju kreditnu karticu TEB Banke, glavni kriterijum je limit od 1.500 ili više evra.

Klijenti koji imaju karticu Starcard i limit od 1.500 ili više evra treba da odu u najbližu filijalu TEB Banke i popune zahtev za dobijanje nove kartice Starcard Premium.

Klijenti koji imaju karticu Starcard i limit manji od 1.500 evra prvo treba da podnesu zahtev za povećanje limita na kartici Starcard, i nakon što se odobri povećanje limita da popune zahtev za dobijanje nove kartice Starcard Premium.

Potrebna dokumenta za prijavu:

lična karta

ugovor o radu

stanje na računu u banci (u poslednjih 6 meseci)

Odlike kartice Starcard Premium:

• prodavci Premium
• star-poeni (bonus)
• akcije za karticu Starcard Premium
• plaćanje na rate
• plaćanje u inostranstvu
• star-gotovina
• akcije
• Prodavci Premium

Kad kupujete karticom Starcard Premium kod prodavaca Premium, dobijate do 20% bonusa.Da biste se obavestili o spisku trgovaca za karticu Premium, kliknite ovde

Star-poeni:

Kod korišćenja kartice Starcard Premium na terminalu POS TEB Banke, dobijate star-poene, u zavisnosti od dogovora koji imamo sa trgovcem, tako da što više kupite karticom Starcard Premium to ćete više osvojiti star-poena.

1 star-poen jednak je 1 evru.

Osvojeni star-poeni mogu da se iskoriste u kupovini na terminalima POS TEB Banke.

Akcije za karticu Starcard Premium

TEB Banka organizuje tokom cele godine posebne akcije za vlasnike kartice Starcard Premium, u kojima nosioci kartice mogu da dobiju razne povoljnosti.

Plaćanje na rate:

Kupovina karticom Starcard Premium na terminalima POS TEB Banke može da se podeli na najviše 24 rate sa 0% kamate (broj rata zavisi od dogovora sa trgovcem).

Primer: ako ste kupili TV aparat u vrednosti od 500 evra i tu kupovinu podelili na 5 rata, obavezni ste da svakog meseca platite 100 evra za datu kupovinu.

Plaćanje u inostranstvu:

Sa karticom Starcard Premium možete da kupujete svuda u svetu na terminalima POS ili preko interneta, uz naknadu od 0%.

Isto tako, sad imate mogućnost da kupujete u najviše 3 rate na terminalima POS u inostranstvu ili preko interneta. Za ovu uslugu treba da podnesete zahtev u najbližoj filijali TEB Banke. Za više informacija o ovoj usluzi kliknite ovde.

Star-gotovina:

Kartica Starcard Premium omogućava vam podizanje gotovine do 12 rata na bankomatima TEB Banke po celom Kosovu.

Da se potpunije upoznate sa naknadama koje se primenjuju na ovu uslugu, kliknite ovde.

Akcije:

Tokom cele godine TEB Banka organizuje više akcija, u kojima klijentima nudi karticu Starcard Premium, kao posebnu ponudu, u kojoj klijenti mogu da dobiju: dodatni bonus, ekstra rate, razne nagradne igre, odlaganje rata, itd.

Da biste primali informacije o akcijama putem SMS poruka i bilten putem elektronske pošte, treba da date pristanak za prijem promotivnih ponuda.

Sva nova obaveštenja možete da pratite i na našoj stranici na Fejsbuk Starcard and Instagram.

I to nije sve..

Možete da koristite svoju karticu Starcard Premium za plaćanje faktura za javne usluge, kao što su električna struja, telefon, voda pa čak i registracija vozila – sve to možete da platite u najviše 3 rate. Otplata je isto tako laka i fleksibilna. Možete da vratite celokupan potrošen iznos u toku celog meseca, ili možete da vratite iznos minimalne uplate na stanju datog meseca i da prenesete preostali dug na sledeći mesec. Vaša uplata se automatski zadužuje sa vašeg tekućeg računa 15-og ili 30-og u mesecu, zavisno od toga šta odaberete.

Sad možete da platite svoj dug i putem deponovanja sredstava ili transfera preko bankomata TEB Banke. Kao najbolji način upravljanja karticom Starcard Premium preporučujemo korišćenje elektronskog bankarstva ili usluge TebMobile, uz koje možete da pratite i platite dug u bilo kom trenutku u mesecu. Za sve usluge kartice Starcard Premium možete da pozovete naš Centar za pozive na broj 038/ 230-000 u kojem, preko telefona, možete još da ovlastite otplatu kad god to želite.

Kliknite ovde da biste videli prošle akcije.

She Card

She Card - Jedinstvena kartica na tržištu

To je jedinstvena kartica na tržištu, koja je namenjena isključivo ženama koje mogu da kupuju na rate bez kamate, SheCard će imati brojne prednosti i razne akcije sa našim trgovcima.TEB has created the largest network of merchants with points of sale (POS terminals) in Kosovo.

više

You can pay with your She Card in all TEB Bank points of sale (POS Terminals) to purchase everything you need and all this with 0% charge, you can also make payments anywhere in the world where VISA brand is accepted.

TEB banka je formirala najveću mrežu trgovaca sa mestima prodaje (terminali POS) na Kosovu. Karticom Starcard Premium možete da plaćate na svim mestima prodaje (terminali POS) TEB

Banke za kupovinu svih stvari koje su vam potrebne uz 0% naknade, a možete da plaćate i svuda u svetu gde prihvataju brend VISA.

Kako da dobijete karticu SheCard?

Za karticu She Card mogu da se prijave sve klijentkinje koje nemaju neku kreditnu karticu TEB Banke.

Potrebna dokumenta za prijavu:

lična karta

ugovor o radu

stanje na računu u banci (u poslednjih 6 meseci)

Odlike kartice She Card:

• trgovci za She Card
• star-poeni (bonus)
• akcije za karticu SheCard
• plaćanje na rate
• plaćanje u inostranstvu
• star-gotovina
• akcije

Trgovci za She Card

Kad kupujete karticom She Card kod trgovaca za SheCard, dobijate do 20% bonusa.

Da biste se obavestili o spisku trgovaca za karticu SheCard, kliknite ovde.

Star-poeni:

Kod korišćenja kartice She Card na terminalu POS TEB Banke, dobijate star-poene, u zavisnosti od dogovora koji imamo sa trgovcem, tako da što više kupite karticom She Card to ćete više osvojiti star-poena.

1 star-poen jednak je 1 evru.

Osvojeni star-poeni mogu da se iskoriste u kupovini na terminalima POS TEB Banke.

Akcije za karticu SheCard:

Tokom cele godine TEB Banka organizuje posebne akcije za korisnice kartice SheCard, u kojima mogu da dobiju dodatni bonus i 2 ekstra rate.

Plaćanje na rate:

Kupovina karticom She Card na terminalima POS TEB Banke može da se podeli na najviše 24 rate sa 0% kamate (broj rata zavisi od dogovora sa trgovcem).

Primer: ako ste kupili TV aparat u vrednosti od 500 evra i tu kupovinu podelili na 5 rata, obavezni ste da svakog meseca platite 100 evra za datu kupovinu.

Plaćanje u inostranstvu:

Sa karticom She Card možete da kupujete svuda u svetu na terminalima POS ili preko interneta, uz naknadu od 0%.

Isto tako, sad imate mogućnost da kupujete u najviše 3 rate na terminalima POS u inostranstvu ili preko interneta. Za ovu uslugu treba da podnesete zahtev u najbližoj filijali TEB Banke.

Za više informacija o ovoj usluzi kliknite ovde.

Star-gotovina:

Kartica SheCard omogućava vam podizanje gotovine do 12 rata na bankomatima TEB Banke po celom Kosovu.

Da se potpunije upoznate sa naknadama koje se primenjuju na ovu uslugu, kliknite ovde.

Akcije:

Tokom cele godine TEB Banka organizuje više akcija, u kojima klijentima nudi karticu SheCard, kao posebnu ponudu, u kojoj klijentkinje mogu da dobiju: dodatni bonus, ekstra rate, razne nagradne igre, odlaganje rata, itd. Da biste primali informacije o akcijama putem SMS poruka i bilten putem elektronske pošte, treba da date pristanak za prijem promotivnih ponuda.

Sva nova obaveštenja možete da pratite i na našoj stranici na Fejsbuk Starcard and Instagram.

I to nije sve..

Možete da koristite svoju karticu SheCard za plaćanje faktura za javne usluge, kao što su električna struja, telefon, voda pa čak i registracija vozila – sve to možete da platite u najviše 3 rate.

Otplata je isto tako laka i fleksibilna. Možete da vratite celokupan potrošen iznos u toku celog meseca, ili možete da vratite iznos minimalne uplate na stanju datog meseca i da prenesete preostali dug na sledeći mesec. Vaša uplata se automatski zadužuje sa vašeg tekućeg računa 15-og ili 30-og u mesecu, zavisno od toga šta odaberete.

Sad možete da platite svoj dug i putem deponovanja sredstava ili transfera preko bankomata TEB Banke.

Kao najbolji način upravljanja karticom She Card preporučujemo korišćenje elektronskog bankarstva ili usluge TebMobile, uz koje možete da pratite i platite dug u bilo kom trenutku u mesecu. Za sve usluge kartice She Card možete da pozovete naš Centar za pozive na broj 038/ 230-000 u kojem, preko telefona, možete još da ovlastite otplatu kad god to želite.

Kliknite ovde da biste videli prošle akcije.

Visa Infinite

Kartica VISA Infinite je sam vrh kreditnih kartica na Kosovu koje nude banke širom regiona.

VISA Infinite je prva metalna kartica na tržištu bankarskih kartica na Kosovu, ali je njen prevashodni potencijal to što klijentima dok je koriste pruža visok kreditni limit, putno osiguranje, ulazak u više od 1.000 aerodromskih salona, pristup globalnoj mreži bankomata, pravo na privilegovanu globalnu komunikaciju u hitnim situacijama bez obzira na to gde se klijent u datom trenutku zadesi, kao i brojne druge pogodnosti.

više

Prednosti kartice VISA Infinite:

Aerodrom

• Do 6 besplatnih ulazaka u aerodromske salone širom sveta. Za više informacija kliknite ovde.
• Uživajte u luksuzima aerodroma uz YQ Now Group

Šoping

• Zaštita i obezbeđenje vaše kupovine
• Širok spektar posebnih ponuda kad plaćate karticom VISA Infinite

Za više informacija o zaštiti i obezbeđenju vaše kupovine kliknite ovde.

 

 

Pomoć i podrška

• Usluge konsijerža
• Čet bot

Za više informacija o pomoći i podršci kliknite ovde.

Za više informacija o pogodnostima kartice VISA Infinite kliknite ovde.

Za dodatne informacije molimo da nam se obratite preko elektronske adrese info@teb-kos.com ili preko centra za pozive na broj +383 (0) 38 230 000.

TEB Banka za svet u pokretu!

Platna Kartica – Starcash

Upravljajte svojim tekućim računom uz debitnu karticu TEB banke.

Plaćanja debitnom karticom TEB banke su jednostavna, brza i sigurna. Karticu možete da koristite na svim prodajnim mestima i bankomatima koji imaju na sebi oznaku VISA/MasterCard.

Debitna kartica TEB banke pomaže vam da upravljate svojim novcem pokazujući vam na izvodu stanja koliko ste potrošili i gde. Pored toga, možete da pristupite usluzi dozvoljenog prekoračenja (overdraft).

više