Kodeks ponasanja The BNP Paribas Grupe

Kodeks ponasanja The BNP Paribas Grupe

Svet u kojem posluje banka nastavlja da se menja ubrzanim ritmom. TEB SH.A Banka kao deo BNP Paribas može da upravlja tim promenama predviđajući ih, prilagođavajući se njima i uvodeći inovacije zahvaljujući korporativnoj kulturi utemeljenoj u snažnim vrednostima koje se primenjuju bez kompromisa.

Misija bankraske grupacije BNP Paribas jeste da na etički način obezbeđuje finansiranje za privredu i daje savete klijentima, kroz podršku projektima, ulaganja i upravljanje njihovom štednjom. Tajna našeg uspeha je u tome što smo mi željeni izbor naših klijenata. Da bismo osvojili poverenje naših klijenata, svi zaposleni moraju uvek da rade tako da štite interese klijenata, uz poštovanje svih relevantnih zakonskih propisa. Komunikacija sa klijentima je otvorena i iskrena, a usluge koje im pružamo treba da budu najprikladniji izbor za zadovoljenje njihovih potreba i ciljeva.

To je duh koji je uobličio naš Kodeks ponašanja, koji utvrđuje pravila koja usmeravaju svaki naš postupak, u skladu sa našim osnovnim vrednostima. Ovaj Kodeks ponašanja upravlja načinom na koji razmišljamo i na koji se ponašamo.  Pravila ponašanja su konkretna pravila koja mora da razume i da sledi svaki zaposleni u Grupaciji BNP Paribas. Usklađenost sa tim pravilima je od suštinskog značaja za našu sposobnost da proklamujemo naše etičke vrednosti i standarde.

Kodeks ponasanja The BNP Paribas Grupe