Cenovnik

Opšte Tarife

Vrste provizije

Provizija

Raćuni

Individualni klijenti

Vazenje

Održavanje tekućeg računa za primaoci plata*

€ 1.50

Mesečno

Održavanje tekućeg računa za ne primaoci plata*

€ 1.50

Mesečno

Održavanje tekućeg računa valute (USD, CHF, GBP)

0.75

Mesečno

Održavanje štednog računa (EUR, USD, CHF, GBP)

0.75

Mesečno

Platnom računu sa osnovnim uslugama

€ 0.53

Mesečno

Otvaranje tekućeg računa u svim valutama

Besplatno

Za tekućeg računa

Zatvaranje tekućeg računa u svim valutama (na zahtev klienta)

2.50

Tarifa aplikohet vetëm për llogarinë e fundit që mbyllet

Otvaranje/Zatvaranje štednog računa u svim valutama

Besplatno

Otvaranje/zatvaranje računa oročenog depozita

Besplatno

Provizija za podizanje sa Flexi računa

€ 6.00

Naknada se primenjuje ako se tokom meseca izvrši više od 5 podizanja ili transfera, onda se ova taksa primenjuje na bilo koje povlačenje ili transfer

Otvaranje računa štednje dece u svim valutama

Besplatno

Ugovor o računu uslovnih transakcija

€ 30.00

Biće jednako preneti od strane Kupca i Prodavca

Vrste provizije

Provizija

Raćuni

Individualni klijenti

Vazenje

Kredit sa pauzom

€ 5.00

Po računu

Depozit gotovine u blagajni (u EUR valuti)

€ 1.00

Vazi za iznose >=5 € - <=5,995 €

Uplata od strane trećeg lica (u EUR valuti)**

€ 1.00

Po transakciji

Polaganje gotovine u kasu u drugim valutama

Besplatno

Po transakciji

Depozit od trećih lica u drugim valutama

Besplatno

Po transakciji

Potvrda za zatvaranje kreditnih proizvoda

Besplatno

Ovlašćenje lica na račun

Besplatno

Po ovlašćenje

Novačani transferi

Odlazni transferi za druge banke na Kosovu

€ 1.75

Po transakciji

Odlazni transferi za druge banke na Kosovu sa prioritetom***

€ 5.00

Po transakciji

Odlazni transferi za druge banke na Kosovu u elektronskom bankarstvu

€ 0.75

Po transakciji

Odlazni transferi za druge banke na Kosovu u elektronskom bankarstvu sa prioritetom

€ 4.00

Po transakciji

Odlazni transferi za druge banke na Kosovu sa TEB Mobile

€ 0.75

Po transakciji

Nacionalni ulazni transferi

€ 0.00

Po transakciji

Odlazni međunarodni transferi EUR*****

0.30 % min. € 15 / max. € 1,000

Po transakciji

Odlazni međunarodni transferi USD *****

0.30 % min. $ 15 / max. $ 1000

Po transakciji

Odlazni međunarodni transferi GBP *****

0.30 % min. £ 15 / max. £ 1000

Po transakciji

Odlazni međunarodni transferi CHF *****

0.30 % min. CHF 15 / max. CHF 1000

Po transakciji

Odlazni međunarodni transferi u elektronskom bankarstvu EUR*****

0.15 % min. € 15 / max. € 1000

Po transakciji

Odlazni međunarodni transferi u elektronskom bankarstvu USD*****

0.15 % min. $ 15 / max. $ 1000

Po transakciji

Odlazni međunarodni transferi u elektronskom bankarstvu GBP*****

0.15 % min. £ 15 / max. £ 1000

Po transakciji

Odlazni međunarodni transferi u elektronskom bankarstvu CHF*****

0.15 % min. CHF 15 / max. CHF 1000

Po transakciji

Dolazni međunarodni transferi EUR

0.30 % min. € 15 / max. €1000

Po transakciji

Dolazni međunarodni transferi USD

0.30 % min. $ 15 / max. $ 1000

Po transakciji

Dolazni međunarodni transferi CHF

0.30 % min. CHF 15 / max. CHF 1000

Po transakciji

Dolazni međunarodni transferi GBP

0.30 % min. £ 15 / max. £ 1000

Po transakciji

Automatsko obaveštenje SWIFT-a preko e-maila

€ 0.15

Po transakciji

Tarifa za reklamaciju transfera

Zavisi od korespondentske banke

Po transakciji

Transferi unutar banke u svim valutama

1.00

Po transakciji (isto cijenu u bilu kojoj valuti)

Transferi unutar banke u elektronskom bankarstvu u svim valutama

Besplatno

Po transakciji

Transferi unutar banke sa TEB Mobile u svim valutama

Besplatno

Po transakciji

Transferi unutar banke između računa klijenta u svim valutama

Besplatno

Po transakciji

Drugi

Tarifa za elektronsko bankarstvo

€ 0.50

Mesečno

E-Banking Resetovanje PIN-a na grani

Besplatno

Za resetovanje

Resetovanje PIN-a za E-Banking preko Centra za pozive

Besplatno

Za resetovanje

Automatski nalog – sklapanje ugovora u Ograncima

Besplatno

Za definiciju

Automatski nalog – sklapanje ugovora u E-banking

Besplatno

Za definiciju

Godišnje održavanje za TEB dopunu putem SMS poruke

€ 1.00

Godišnje

Naknada za transakcije za TEB sms dopune (vazi na svime kanalima)

€ 0.10

Po transakciji

Tarifa za TEB obaveštenje ili zahtev putem SMS poruke

€ 0.20

Po SMS

Tarifa za Ipko Digjital TV & Internet

€ 0.50

Po transakciji

Tarifa za Ipko Digjital TV & Internet u elektronskom bankarstvu

€ 0.50

Po transakciji

Tarifa za Ipko Digjital TV & Internet sa TEB Mobile

€ 0.50

Po transakciji

Podizanje gotovine na blagajni *******

2 € do 2000 EUR ; 1€ preko 2000 do 10,000 EUR; preko 10,000 0.01% od iznosa

Po transakciji

Podizanje gotovine na blagajni sa detetovog računa

Besplatno

Po transakciji

Tarifa za deponovanje kovanog novca

Besplatno

Potvrda za izdavanje vize u svim kanala

Besplatno

Slanje izvoda stanja na računu poštom

Besplatno

Promena registrovanja zaloga

€ 30.00

Po transakciji

Zahtev za kopiju o izvršenoj uplati

Besplatno

Održavanje mobilnog bankarstva******

Ne primenjuje se

Resetovanje PIN-a na grani

Besplatno

Za resetovanje

Resetovanje PIN-a kartice na ATM

Besplatno

Plaćanje KESCO računa preko SMS poruka

€ 0.50

Po transakciji

Plaćanje računa CARINE preko SMS poruka

€ 0.20

Po transakciji

*Na snazi od 01.02.2021. Za studentske račune i penzijske račune, cene održavanja računa se ne primenjuju.
**Depozit od trećih lica– komisija se ne primenjuje u slučaju dnevnih poslovnih depozita Korporavni klijen.
***Važi samo za transfere do 10,000 EUR.
*****Naknade koje primenjuje korespondentna banka za međunarodne izlazne transfere nisu uključene u cenovnik.
***** Podizanje gotovine na blagajni-provizije se primenjuju na sve valute ekvivalentne u EUR.
******Ako korisnik ima e-banking, mesečno plaćanje m-bankinga je besplatni.

Kartice provizija

Vrste provizije

Provizija

Kreditne kartice

Individualni klijenti

Vazenje

Kreditne kartice

Starcard

Administrativni troškovi za limit na glavnoj kartici

Besplanto

Naknada koja se naplaćuje samo jednom

Godišnje održavanje kartice

€ 25.00

Godišnje

Godišnje održavanje kartice - dodatna kartica

€ 15.00

Godišnje

Izdavanje kartice

Besplanto

Po kartici

Zamena kartice (dodatne kartice) Ponovno izdavanje kartice

€ 2.50

Po kartici

Dostavljanje izveštaja o kreditnoj kartici putem e-mail

Besplanto

Po iskaz

Dostavljanje izveštaja o kreditnoj kartici putem mejla

€ 2.50

Po dostava

Mesečna naknada za status kartice

Besplanto

Tarifa za prekoračenje limita

€ 2.00

Po transakciji

Naknada za upozorenje (SMS/pismo) usled odlaganja isplate kreditnih proizvoda

€ 2.50

Pre bilo kakve promene u kategoriji KRK (Kreditnog registra Kosova)

Godišnja kamatna stopa za maksimalne isplate

0%

Godišnje

Godišnja kamatna stopa za minimalne isplate

24%

Godišnje

Godišnja stopa zatezne kamate

***Stopa zatezne kamate obračunavaće se na osnovu uslova iz pravilnika CBK

Troškovi povraćaja novca (samo za neosnovane žalbe)

€ 25.00

Po žalba

Kamatna stopa za podizanje gotovine

24%

Godišnje

Povećanje limita u iznosu

€ 3.00

Povećanje

Plaćanja KOS Gyro i naplatilaca na blagajni uz karticu jednom transakcijom*

Besplanto

Po transakciji

Plaćanja KOS Gyro i naplatilaca na blagajni uz karticu najvise u 3 ratu** (Primenjuje se na sve kanale plaćnja)

2% - min. € 2

Po transakciji

Online plaćanje i međunarodna POS plaćanje od 2 rate

Za kupovine od 50 - 299,99 evra plaća se provizija od 2,5% min. 3 evra

Po transakciji

Online plaćanje i međunarodna POS plaćanje od 3 rate

Za kupovine preko 300 evra plaća se provizija od 3% min. 3 evra

Po transakciji

Podizanje gotovine sa kreditnom karticom

Podizanje gotovine sa bankomata u objektu i van objekta Banke

2.5% - min. € 3

Po transakciji

Podizanja gotovine na bankomatima drugih banaka unutar Kosova

2.5% - min. € 3

Po transakciji

Podizanje gotovine na bankomatima drugih banaka van Kosova

2.5% - min. € 3

Po transakciji

STARCASH (podizanje gotovine na rate)

Tarifa za podizanje novca na rate

2.5% - min. € 3

Po transakciji

Kamatna stopa za podizanje novca na rate

24%

Godišnje

Tarifa za podizanje novca za posedioce kartica iz drugih zemalja

Tarifa za podizanje novca za posedioce kartica iz drugih zemalja

€ 5

Po povlačenje

Dinamička konverzija valuta

8%

Po povlačenje

Transakcije na bankomatu (ATM)

Debit Kartelat

Interni bankarski transferi

Besplatno

Po transakciji

Transferi u drugim bankama u zemlji

€ 1.50

Po transakciji

Kreditne kartice

Otplata duga na kartici gotovinom na blagajni

€ 1.00

Primenljivo za sve iznose, uključujući plaćanje kreditnim kar􀆟cama drugih lica

Otplata duga na kartici sa računa na automatu

Besplatno

Po transakciji

Otplata duga na kartici gotovinom na automatu

Besplatno

Po transakciji

Otplata duga na kartici drugih lica na automatu

Besplatno

Po transakciji

Otplata duga na kartici preko E-banking

Besplatno

Po transakciji

Otplata duga na kartici preko TEB Mobile

Besplatno

Po transakciji

Rata duga kreditne kartice kupca

Dug na kreditnoj kartici klijenta na 2 rate

3.38%

Po transakciji

Dug na kreditnoj kartici klijenta na 3 rate

3.92%

Po transakciji

Dug na kreditnoj kartici klijenta na 4 rate

4.45%

Po transakciji

Dug na kreditnoj kartici klijenta na 5 rate

4.98%

Po transakciji

Dug na kreditnoj kartici klijenta na 6 rate

5.52%

Po transakciji

Dug na kreditnoj kartici klijenta na 7 rate

6.05%

Po transakciji

Dug na kreditnoj kartici klijenta na 8 rate

6.59%

Po transakciji

Dug na kreditnoj kartici klijenta na 9 rate

7.12%

Po transakciji

Dug na kreditnoj kartici klijenta na 10 rate

7.65%

Po transakciji

Dug na kreditnoj kartici klijenta na 11 rate

8.19%

Po transakciji

Dug na kreditnoj kartici klijenta na 12 rate

8.72%

Po transakciji

Plaćanja na terminalima POS

Plaćanja na terminalima POS naše Banke

Besplatno

Plaćanja na terminalima POS drugih banaka na Kosovu

Besplatno

Plaćanja na terminalima POS drugih banaka van Kosova

Besplatno

Tarifa za konverziju valuta za transakcije koje se ne vrse u evrima (ATM/POS/Online) za Debit i Starcard

2 %

Po transakciji

Plaćanja putem interneta

Internet kupovina sa Starcard

Besplatno

Kupovina preko internet sa Debitnom karticom ***

Besplatno

Dozvoljeni limiti

Maksimalni dnevni limit za podizanje gotovine na bankomatu

€ 2,000

Dnevno

Maksimalno ograničenje dnevnog depozita za gotovinu na ATM sa debitnom karticom

€ 9,995

Dnevno akumulirano ograničenje

Dnevni max. limit povlačenje gotovine na bankomatima sa kreditnom karticom

€ 500

Dnevno akumulirano ograničenje

Maksimalno dnevno ograničenje za plaćanje Kreditnom Karticom gotovinom u bankomatima

€ 5,000

Dnevno akumulirano ograničenje

Dozvoljeni limit za podizanje gotovine sa kreditnom karticom

50 %

Od limita

Dozvoljeno ograničenje za podizanje gotovog novca u bankomatima (nacionalna i međunarodna kartica)

€ 1,000

Dnevno ograničenje

Visa infinite

Izdavanje kartice

€ 200

Po kartici

Zamena kartice (dodatne kartice) Ponovno izdavanje kartice

€ 200

Po kartici

Godišnje održavanje kartice

€ 100

Godišnje

*Godišnja naknada za održavanje počinje da se obračunava od trenutka postavljanja PIN-a kartice

Debit kartelat

Izdavanje

€ 2.50

Po kartici

Podizanje gotovine sa bankomata u objektima Bankei izvan banke

Besplatno

Po transakciji

Podizanje gotovine sa bankomata u drugim bankama unutar Kosova

2.0% - min. € 2

Po transakciji

Podizanje gotovine sa bankomata u drugim bankama van Kosova

2.0% - min. € 2

Po transakciji

Novčano deponovanje na ATM

Besplatno

Po transakciji

Plaćanja na terminalima POS naše Banke

Besplatno

Plaćanja na terminalima POS drugih banaka na Kosovu

Besplatno

Plaćanja na terminalima POS drugih banaka na Kosovu

Besplatno

*Za institucionalna i komunalna plaćanja Starcard karticom samo u jednoj transakciji primenjuju se samo tarife navedene kod tarifa za plaćanje KOS GYRO i naplatilaca

** Za institucionalna i komunalna plaćanja Starcard karticom u dve ili tri rate primenjuju se tarife navedene kod provizija i tarifa za kartice.

*** Maksimalni dnevni limit za onlajn kupovinu debitnom karticom je 1,000 EUR.

mobileCash

generisanje mobileCash koda

Besplatno

Po tansakciji

podizanje mobileCash bankomata

€ 0.10

Po tansakciji

Vrste provizije

Provizija

Plaćanje preko interneta samo u ovlastenim trgovinama sa 3D Secure

Privat klijenti

Vazenje

Za Kupovinu na internetu do 4.99€ sa kreditnom karticom/jednokratna lozinka

Besplatno

Po autorizaciji tansakciji

Jednokratna lozinka za Kupovinu na internetu od 5.00€ i vise sa kreditnom karticom

€ 0.10

Po autorizaciji tansakciji

Jednokratna lozinkaza Kupovinu na internetu sa debitnom karticom

€ 0.10

Po autorizaciji tansakciji

Normat e Efektive e Interesit (NEI): NEI llogaritet sipas dispozitave nga Rregulloret e BQK-së mbi Normën Efektive të Interesit dhe Kërkesat për Shpalosje dhe nën supozimet që i parasheh rregullorja:
a) Nëse klienti shfrytëzon tërë shumën e limitit prej 1,000 euro menjëherë për pagesë me 12 këste dhe paguan në tërësi borxhin sipas gjendjes së fundit të secilit muaj, dhe kur banka aplikon tarifë për mirëmbajtjen e kartelës,atëherë NEI është 3.65%.

b) Nëse klienti shfrytëzon tërë shumën e limitit prej 1,000 euro menjëherë për pagesë me 12 këste dhe paguan minimumin sipas gjendjes së fundit të secilit muaj, dhe kur banka aplikon tarifë për mirëmbajtjen e kartelës,atëherë NEI është 10.21%.

c) Nëse klienti shfrytëzon tërë shumën e limitit prej 1,000 euro menjëherë dhe plotësisht vetëm për blerje e pagesa(pa këste), limiti ofrohet për një vit, shuma për secilin kthim është 15% (pagesa minimale), dhe kur banka aplikon tarifë për mirëmbajtjen e kartelës, atëherë NEI është 25.64%.

d) Nëse klienti shfrytëzon menjëherë tërë shumën e limitit prej 1,000 Euro për tërheqje të parasë në formë avansi,limiti ofrohet për një vit, shuma për secilin kthim është 15% (pagesa minimale), dhe kur banka aplikon tarifë për mirëmbajtjen e kartelës dhe tarifë e bazuar në vlerë të llogaritura mbi shumën e tërhequr në përputhje me çmimoren e bankës, atëherë NEI është 35.12%.

* Limiti ditor maksimal për blerje online me Debit Kartelë është 500 EUR.

Tarife za plaćanja KOS GYRO i naplatilaca

Provizija

Vrste provizije

Privat klijenti

Vazenje

Plaćanja KOS Gyro i naplatilaca tarife

Plaćanja KOS osiguravajućih društava putem elektronskog bankarstva

€ 0.50

Po transakciji

Plaćanja KOS osiguravajućih društava putem elektronskog bankarstva

Besplatno

Plaćanja KOS Gyro TELEKOM-a putem elektronskog bankarstva

Besplatno

Plaćanja KOS Gyro Vodovoda Priš􀆟na putem elektronskog bankarstva

Besplatno

Plaćanja KOS Gyro Carine putem elektronskog bankarstva

€ 0.50

Po transakciji

Druga KOS Gyro naplatnica

€ 0.50

Po transakciji

Plaćanja naplatnica - Terminali Shpk

Nuk aplikohet

Plaćanja naplatilaca - Poreske prijave (Stanje 0 evra)

Nuk aplikohet

PTK u TEB Banci

Besplatno

Plaćanje poreza e-bankarstvo i TEB Mobile

€ 0.50

Po transakciji

Tarife za plaćanja KOS GYRO i naplatilaca

Vrste provizije

Individualni klijenti

Vazenje

Plaćanja KOS Gyro i naplatilaca tarife

Plaćanja KOS osiguravajućih društava putem TEB Mobile

€ 0.50

Po transakciji

Plaćanja osiguravajućih društava putem TEB Mobile

Besplatno

Plaćanja KOS Gyro TELEKOM-a putem TEB Mobile

Besplatno

Plaćanja KOS Gyro Carine putem TEB Mobile

€ 0.50

Po transakciji

Plaćanje poreza TEB Mobile

€ 0.50

Po transakciji

Druga KOS Gyro naplatnica

€ 0.50

Po transakciji

Tarife za plaćanja KOS GYRO i naplatilaca

Provizija

Vrste provizije

Privat klijenti

Vazenje

Plaćanja KOS Gyro i naplatilaca tarife

Plaćanja KESCO (putem računa)

1.50 €

Po transakciji

Plaćanja KESCO (sa gotovinom)

5.00 €

Po transakciji

Plaćanja KESCO (sa Kreditnom Karticom)

1.50 €

Po transakciji

Plaćanja naplatilaca (putem računa)

1.50 €

Po transakciji

Pagesat e Kolektorëve (me para të gatshme)

5.00 €

Po transakciji

Plaćanja naplatilaca (sa gotovinom)

1.50 €

Po transakciji

Plaćanja naplatilaca (sa Kreditnom Karticom)

1.50 €

Po transakciji

Plaćanja Kos Gyro (putem računa)

5.00 €

Po transakciji

Plaćanja Kos Gyro (sa gotovinom)

1.50 €

Po transakciji

Plaćanja KOS GYRO (sa Kreditnom Karticom)

1.50 €

Po transakciji

Plaćanja vodu Kos Gyro (putem računa)

5.00 €

Po transakciji

Plaćanja vodu Kos Gyro (sa gotovinom)

1.50 €

Po transakciji

Plaćanja Kos Vode (sa Kreditnom Karticom)

1.50 €

Po transakciji

Plaćanja naplatilaca (Tarifa Univerziteta, putem računa)

3.00 €

Po transakciji

Plaćanja naplatilaca (sa Kreditnom Karticom)

1.50 €

Po transakciji

Plaćanja za Kos Gyro osiguravajuća društava (putem računa)

1.50 €

Po transakciji

Plaćanja za Kos Gyro osiguravajuća društava (sa gotovinom)

5.00 €

Po transakciji

Plaćanja za Kos Gyro osiguravajućih društava (sa Kreditnom Karticom)

1.50 €

Po transakciji

Depoziti i Štedni Ulozi

Provizija

Rok

Kamatna stopa

Efektivna kamatna stopa

1 Mesec

0.00% Godišnje

0.00% Godišnje

3 Meseca

0.00% Godišnje

0.00% Godišnje

6 Meseca

0.00% Godišnje

0.00% Godišnje

9 Meseca

0.00% Godišnje

0.00% Godišnje

12 Meseca

0.00% Godišnje

0.00% Godišnje

13 Meseca

0.00% Godišnje

0.00% Godišnje

15 Meseca

0.00% Godišnje

0.00% Godišnje

18 Meseca

0.00% Godišnje

0.00% Godišnje

24 Meseca

0.10% Godišnje

0.09% Godišnje

36 Meseca

0.25% Godišnje

0.22% Godišnje

48 Meseca

0.50% Godišnje

0.45% Godišnje

60 Meseca

1.00% Godišnje

0.90% Godišnje

Oročeni depozitni računi drugih valuta

Rok

Kamatna stopa

Efektivna kamatna stopa

GBP

1 - 12 Mesečno

0.00% Godišnje

0.00% Godišnje

USD

1 - 12 Mesečno

0.00% Godišnje

0.00% Godišnje

CHF

1 - 12 Mesečno

0.00% Godišnje

0.00% Godišnje

Za oročene depozite preko 60 meseci, posetite jednu od filijala TEB banke.

Kamatne stope se postavljaju na godišnjem nivou. Postojeći računi (spotazumi) neće biti pogođeni

Održavanje Računa

Valuta

Kamatna stopa

Efektivna kamatna stopa

EUR

0.04% Godišnje

0.04% Godišnje

USD

0.00% Godišnje

0.00% Godišnje

CHF

0.00% Godišnje

0.00% Godišnje

GBP

0.00% Godišnje

0.00% Godišnje

Za bilo kakav prevremeni prekid ugovora o depozitnom računu, primenjuju se kaznene tarife.
Porez na dobit od 10% se oduzima od bruto obračunate kamate.
Obratite se našim službenicima za portfolio radi detaljnog obračuna za svaku vrstu zahteva za dobijanje kredita. Na čin obračuna može da se dobije od osoblja banke, na zahtev klijenta.
Banka obračunava efektivnu kamaptnu stopu na kredite i depozite na osnovu Pravilnika CBK o „efektivnoj kamatnoj stopi i zahtevima za saopštavanje podataka“ što je navedeno u ugovoru zaključenom između Banke i klijenta.

Tarife korespondentskih banaka

Isplate

Tarife korespondentskih banaka

Vazenje

Plaćanja u EUR unutar Austrije (fiksna tarifa za sve uplate)

5.00 EUR

Po transakciji

Plaćanja u EUR do 12,500€ evra (osim Turske i Nemačke)

8.00 EUR

Po transakciji

Plaćanja u EUR od 12,500.01€ do 25,000 evra (osim Turske i Nemačke)

12.00 EUR

Po transakciji

Plaćanja u EUR od 25,000.01 do 50,000 evra (osim Turske)

12.00 EUR

Po transakciji

Plaćanja u EUR od 50,000.01 evra (osim Turske)

20.00 EUR

Po transakciji

Plaćanja u EUR za Tursku

20.00 EUR

Po transakciji

Plaćanja u Tursku u EUR do 2,500€ evra

4.00 EUR

Po transakciji

Plaćanja u EUR u Tursku 2,500.01 – 12,500 evra

4.00 EUR

Po transakciji

Plaćanja u EUR u Tursku 12,500.01 – 50,000 evra

6.00 EUR

Po transakciji

Plaćanja u Tursku u EUR od 50,000€ evra

6.00 EUR

Po transakciji

Plaćanja u EUR u Nemačkoj 0 – 2,500 evra

3.50 EUR

Po transakciji

Plaćanja u EUR u Nemačkoj 2,500.01 – 10,000 evra

7.00 EUR

Po transakciji

Plaćanja u EUR u Nemačkoj 10,000.01 – 25,000 evra

10.00 EUR

Po transakciji

Plaćanja u USD (fiksna tarifa za sve uplate)

22.00 USD

Po transakciji

Plaćanja u CHF (fiksna tarifa za sve uplate)

18.00 CHF

Po transakciji

Plaćanja u GBP (fiksna tarifa za sve uplate)

25.00 GBP

Po transakciji

Individualnog kredita

Vrsta kredita

Nominalna kamatna stopa

Norma Efektive e Interesit

Trajanje kredita

Troškovi isplate

Potrošački kredit

10.80%

11.84%

Do 60 meseci

1.00%

Hiptekarna kredit

6.60%

7.25%

Do 60 meseci

1.00%

Krediti za renoviranje i izgradnju kuće

6.60%

7.25%

Do 60 meseci

1.00%

Kredit za kupovinu novog vozila

9.96%

10.83%

Do 60 meseci

1.00%

Kredit za kupovinu polovnog vozila

10.80%

11.84%

Do 60 meseci

1.00%

Obrazovni kredit

10.80%

11.84%

Do 60 meseci

1.00%

Kredit sa gotovinskim pokri

3.00%

3.46%

Do 60 meseci

1.00%

Kreditë me normë të ndryshueshme të interesit

Vrsta kredita

Nominalna kamatna stopa

Norma Efektive e Interesit

Trajanje kredita

Troškovi isplate

Potrošački kredit

6.36% + 6M Euribor

6.99%

Preko 12 meseca do 120 meseci

1.00%

Hiptekarna kredit

5.04% + 6M Euribo

5.59%

Preko 12 meseca do 180 meseci

1.00%

Krediti za renoviranje i izgradnju kuće

6.36% + 6M Euribor

6.99%

Preko 12 meseca do 120 meseci

1.00%

Kredit za kupovinu novog vozila

5.04% + 6M Euribor

5.59%

Preko 12 meseca do 84 meseci

1.00%

Kredit za kupovinu polovnog vozila

5.40% + 6M Euribor

5.97%

Preko 12 meseca do 84 meseci

1.00%

Obrazovni kredit

6.36% + 6M Euribor

6.99%

Preko 12 meseca do 84 meseci

1.00%

Kredit sa gotovinskim pokri

1.20% + 6M Euribor

1.61%

Preko 12 meseca do 84 meseci

1.00%

Dozvoljeno prekoračenje

18%

19.69%

Do 120 meseci

1.00%

Cena osiguranja individualnih kredita (lične nezgode)

Cena osiguranja individualnih kredita (lične nezgode)

Profesija mali rizika

Profesija sekundarni rizika

Visokorizicna zanimanja

Primi

Primi

Primi

Do në 5,000 €

€ 26.00

€ 28.60

€ 33.00

5,001 - 9,999 €

Minimalni premijum od 26.00 €, inače važeći kurs bi bio 0.29%

Minimalni premijum od 28.60 € inače važeći kurs bi bio 0.33%

Za vrednos􀆟 > 5.001 do 20.000 evra premija se izračunava na 0,66%. Za vrednost preko 20.000 evra za ovu opsiju, zahteva se prethodna napismena saglasnost od osiguravaca

>=10,000 €

0.29 %

0.33 %

0.66%

Kredi hipotekare

Osigurani iznos

Pokriven rizik

Premijum stopa (%)

Kuće i stanovi

Realna vrednost imovine

Požar, Munja, Eksplozija, Udar ili pad aviona ili njegovog dela, Zemljotres, Krađa, Poplava

Obuhvaćen je PDV 18%

Naknade za prevremenu otplatu potrošačkih kredita, kupovinu automobila, edukaciju i kredite pokrivene gotovim sredstvima
*Za preostali rok dospeća >12 meseci 1% od preostale glavnice kredita; * Za preostali rok dospeća <12 meseci 0,5% preostalog iznosa kredita
**Ako se kredit zatvori u prvoj godini, pet odsto (5%) od iznosa glavnice.
**Ako se kredit zatvori u drugoj godini, četiri odsto (4%) od iznosa glavnice.
**Ukoliko se kredit zatvori u trećoj godini, tri odsto (3%) od iznosa glavnice.
**U slučaju zatvaranja kredita u četvrtoj godini, dva odsto (2%) od iznosa glavnice.
**U slučaju zatvaranja kredita u petoj godini, jedan odsto (1%) od iznosa glavnice.
**Kazna se ne naplaćuje nakon pete godine.

EURIBOR je skraćenica od Euro Interbank Offered Rate i odnosi se na kamatnu stopu zasnovanu na ponudi i tražnji novca na evropskom tržištu, kao i na osnovu dnevnih kvota koje šalju najveće evropske banke. Kada klijenti uzimaju kredite sa varijabilnom kamatnom stopom vezanom za euribor, moraju uzeti u obzir moguće promene euribora, koji banka primenjuje svakih šest meseci tokom trajanja kredita.

Efektivna kamatna stopa za sve vrste kredita obračunava se na osnovu najdužeg dospeća za svaku vrstu kredita navedenu u Cenovniku.
*Obratite se naš im službenicima za portfolio radi detaljnog obračuna za svaku vrstu zahteva za dobijanje kredita. Natčin obračuna može da se dobije od osoblja banke, na zahtev klijenta. Banka obračunava efektivnu kamaptnu stopu na kredite i depozite na osnovu Pravilnika CBK o „efektivnoj kamatnoj stopi i zahtevima za saopštavanje podataka“ što je navedeno u ugovoru zaključenom između Banke i klijenta.
**  Za svako kašnjenje u plaćanju primeniće se kamata kašnjenja.
***Stopa zatezne kamate obračunavaće se na osnovu uslova iz pravilnika CBK o zateznoj kamati,
što je godišnja stopa koju čini referentna stopa uvećana za 8 procenata fiksne stope. Referentna stopa će se menajti i CBK će je objavljivati svakih šest meseci na internet stranici: https://www.bqk-kos.org/. 1. februara objavljuje se stopa koja za osnovu uzima prosek za period jul-decembar i važi za naredni period od 10. februara do 9. avgusta; dok se 1. avgusta kalendarske godine, objavljuje stopa koja za osnovu uzima prosek za period januar-jun i važi za naredni period od 10. avgusta do 9. februara. U slučaju da CBK ne objavi novu referentnu stopu, koristiće se referentna stopa koju je CBK poslednju objavila.

Objavljeno na 03.04.2024