Često postavljana pitanja (ČPP)

Svi građani Kosova, rezidenti i nerezidenti, mogu da otvore bankovni račun u nekoj od filijala TEB Banke na Kosovu.

Podaci i dokumenti koji se zahtevaju prilikom otvaranja bankovnog računa su:

– Dokaz o adresi prebivališta (ne stariji od 6 meseci),
– Lična isprava: lična karta ili pasoš,
– Podatak o svrsi otvaranja računa.

– Dokaz o adresi prebivališta (ne stariji od 6 meseci).

*Ako stanujete u zakupljenom objektu, morate priložiti i ugovor o zakupu.

* Ako ne stanujete u zakupljenom objektu ali je kuća u svojini drugog člana porodice, morate priložiti izjavu vlasnika čije ime piše u fakturi kojom potvrđuje da klijent živi kod vlasnika objekta

Imalac računa može da pribavi potvrdu o porodici, uzetu od opštine, kojom dokazuje rodbinski odnos između vlasnika kuće ili stana i imaoca računa, ili da od vlasnika kuće ili stana pribavi pisanu izjavu da klijent živi u njegovoj odnosno njenoj kući koju vlasnik mora da potpiše.

– Lična isprava: pasoš,
– Podatak o svrsi otvaranja računa.

Dokumenti koji se zahtevaju prilikom otvaranja štednog računa za dete su:

– Lična isprava roditelja: lična karta ili pasoš,

– Dokaz o adresi prebivališta (ne stariji od 6 meseci),

– Izvod iz matične knjige rođenih / Izvod o rođenju deteta, originalni dokument sa potpisom i pečatom opštinskog organa, ne stariji od 6 meseci.

– Lična karta (ako klijent ima 16 godina) i izvod iz matične knjige rođenih / izvod o rođenju ne stariji od 6 meseci.

Preko tekućeg računa možete obavljati sve vrste bankarskih transakcija, obavljate transfere, uplate i isplate i druga plaćanja.

Otvaranjem tekućeg računa možete dobiti debitnu karticu, koja vam omogućava:

– podizanje novca sa vašeg bankovnog računa 24 sati dnevno, 7 dana u nedelji, preko mreže bankomata TEB Banke ili bilo kog drugog bankomata, na Kosovu i u inostranstvu

– plažanje na svim POS terminalima, na Kosovu i u inostranstvu.

Nalogodavac i ovlašćeno lice na računu moraju biti lično prisutni u filijali TEB Banke sa važećom ličnom ispravom i dokazom o adresi prebivališta.

Za naknade za održavanje računa i druge usluge pogledajte cenovnik usluga Banke.

  • IBAN: XK05 (zatim sledi broj računa)
  • Swift Code: TEBKXKPR

Postupak ažuriranja podataka je proces kojim se radi ažuriranje odnosno pregledanje ličnih podataka načih klijenata. U TEB Banci, taj proces se obavlja u skladu sa procedurama Banke i važećim zakonima Kosova.

Ažuriranje podataka je nužan postupak da bi vaš račun bio funkcionalan, te ako isti nije obavljen, Banka zadržava pravo da blokira račune klijenata.

Kad dobijete poziv za pregledanje podataka, ako dođete u banku da obavite neku uslugu a službenik Banke zatraži da obavite ovaj postupak, u slučaju da promenite svoje podatke, npr. broj telefona, adresu, poslodavca, itd.

Takođe na telefonski poziv da ažurirate svoje podatke.

Tako što posetite vama najbližu filijalu TEB Banke, s tim da je poželjno da odete u filijalu u kojoj ste prvi put otvorili račun.

Možete ga završiti i odlaskom u najbližu filijalu TEB Banke, ali je poželjno da posetite filijalu u kojoj ste prvi put otvorili račun.

Potrebni dokumenti koje od vas može zatražiti službenik Banke, koji nedostaju u profilu klijenta u sistemu banke, ili neki istekli dokument, jesu:

Za klijente rezidente:

  • Lična isprava (lična karta, pasoš ili vozačka dozvola);
  • Račun za komunalne usluge (koji ne sme biti stariji od 6 meseci);

Za klijente nerezidente:

  • Lična isprava pasoš;
  • Račun za komunalne usluge (koji ne sme biti stariji od 6 meseci);

– Ako stanujete u zakupljenom objektu, morate priložiti i ugovor o zakupu.

– Ako ne stanujete u zakupljenom objektu ali je kuća u svojini drugog člana porodice, morate priložiti izjavu vlasnika čije ime piše u fakturi, kojom potvrđuje da klijent živi kod njega

Imalac računa može da pribavi potvrdu o porodici, uzetu od opštine, kojom dokazuje rodbinski odnos između vlasnika kuće ili stana i imaoca računa, ili da od vlasnika kuće ili stana pribavi pisanu izjavu da klijent živi u njegovoj odnosno njenoj kući koju vlasnik mora da potpiše.

Podaci o vašem poslu ili profesiji i o vašim prihodima moraju biti ažurirani u sistemu Banke.

Ovaj postupak može da završi samo imalac računa.

Ovaj postupak može da završi samo imalac računa.

Ugovore o dodatnim prihodima ili bilo koje druge dokaze tražimo kako bi se dokazalo poreklo sredstava naših klijenata.

saznajte više o tome na ovom linku.

Vaša mesečna primanja moraju biti najmanje 200 evra da biste mogli podneti zahtev za kredit.

Da bismo obradili vaš zahtev, potreban nam je obrazac zahteva za kredit koji treba da popunite i potpišete u našoj filijali prilikom podnošenja zahteva za dobijanje kredita, ugovor o radu, ugovor o zakupu ili o drugom izvoru prihoda, kopiju važeće lične isprave (lične karte, pasoša ili vozačke dozvole), kao i stanje bankovnog računa za poslednjih 6 meseci (samo u slučaju da prihode primate u nekoj drugoj banci). Ako nam naknadno budu potrebni drugi dokumenti, javićemo vam se.

Visina iznosa kredita zavisi od više činilaca koji su uglavnom u vezi sa vašim prihodima, mogućnostima za otplatu kredita, rokom trajanja kredita i maksimalnim iznosom koji Banka nudi za datu vrstu kredita.

Minimalni iznos za koji možete da tražite kredit je 250 EUR.

Maksimalni rok određuje Banka na osnovu iznosa kredita i vaših finansijskih mogućnosti, tako da se za veće iznose utvrdi duži rok, kao što je slučaj kod hipotekarnih kredita, a da za druge kredite na male iznose rok bude kraći, o čemu uvek odlučujemo zahjedno sa vama, u skladu sa kreditnom politikom Banke i vašim finansijskim mogućnostima.

Da, možete zatvoriti kredit pre isteka roka, takav zahtev možete podneti u prostorijama naše Banke.

Da. Moguće su obe opcije, u zavisnosti od vaših finansijskih mogućnosti.

Prvi korak je da razjasnite za šta vam je taj kredit potreban, jer se postupak za podizanje kredita razlikuje od vrste investicije. Izaberite vrstu kredita koja najbolje odgovaram vašim potrebama za ulaganjem. Pored toga, bankarski službenici u našim filijalama su uvek spremni da vam pomognu i posavetuju vas.

Da, Banka kao sredstvo obezbeđenja prihvata imovinu u svojini korisnika kredita ili njegove rodbine.

Da bi se kvalifikovali za kredit od TEB Banke, klijenti moraju da žive i rade ili da obavljaju neku registrovanu delatnost na Kosovu. Takođe, klijenti moraju imati redovna mesečna primanja od zarade, zakupnine, penzije na Kosovu.  Za više informacija o konkretnim slučajevima o tome, možete nam se obratiti na naš telefon broj 038 230 000, ili nam pišite na našu elektronsku adresu.

Klijenti mogu da zatraže kreditne usluge putem onlajn sistema za podnošenje zahteva koji je integrisan na veb stranici Banke. Pronađite aplikaciju ovde.