Krediti Osiguranje

Jedinstvene usluge na trzistu

Ko vodi računa da vaša investicija bude sigurna?

TEB Sh. A Banka, licencirana od strane Centralne banke Kosova kao posrednik u osiguranju, budi svojim klijentima tri (3) vrste osiguranja u saradnji sa osiguravajućim zavodom SIGMA Bečka interalbanska osiguravajuća grupacija:

Osiguranje imovine odnosno kuće kod hipotekarnog kredita

Kasko osiguranje novih motornih vozila kod kredita za kupovinu automobila

Osiguranje od telesnih povreda kod potrošačkih kredita Preuzmite od sada kontrolu nad sigurnošću svog sveta.

Pripremite se za budućnost.

Prednosti osiguranja kod TEB Sh.A

Pored kredita, klijentima TEB Sh. A. Banke nude se i proizvodi osiguranja. Kupovinom proizvoda osiguranja u TEB Banci Sh. A. imate sledeće opcije:

a) da iskoristite konkurentne cene na tržištu

b) plaćanje premije osiguranja jednom mesečno, bez opterećivanja porodičnog budžeta

c) obezbeđenje vaše investicije u slučaju nastanka jednog ili više osiguranih slučajeva

Ko je korisnik polise osiguranja?

Ako nastupi osigurani slučaj, korisnik polise osiguranja određuje se u skladu sa sledećim prioritetima

Prvi korisnik (I): TEB Banka Sh.A,do visine iznosa neplaćenih obaveza po osnovu vašeg kredita.

Drugi korisnik (II): Klijent u svojstvu osiguranog lica (osim u slučaju smrti nesrećnim slučajem)

Treći korisnik (III): Porodica osiguranog lica (u slučaju smrti nesrećnim slučajem).

OSIGURAJTE SE OD TELESNIH POVREDA!

TEB Sh. A. u saradnji sa SIGMA Bečkom interalbanskom osiguravajućom grupacijom SH.A. – Filijala na Kosovu, nude različite planove i pakete da bi u potpunosti zadovoljili potrebe i zahteve klijenata.

Osiguranje od telesnih povreda je jednostavan odgovor na teško pitanje. Ko će se brinuti o vama i vašim bližnjima ako vas zadesi neka nezgoda? Naši paketi obezbeđuju vam finansijsku podršku za vaše investicije.

Paketi osiguranja od telesnih povreda je proizvod osmišljen da pokrije slučajeve nezgoda 24 sati dnevno, 7 dana u nedelji.

Osiguranje od telesnih povreda pokriva:

• smrt nesrećnim slučajem (korisnici su naslednici)
• potpunu onesposobljenost osiguranog lica

OSIGURANJE IMOVINE ILI KUĆE!

OSIGURAJTE ZGRADU, STAN, KUĆU I OPREMU U DOMAĆINSTVU

Kuća je posebno mesto puno vama dragih osoba i vrednih stvari. Te vama drage osobe i stvari koje imate u svom domu su nezamenljivi. Zamislite da bi se nešto moglo desiti što bi uništilo ili oštetilo ono što je za vas ceo svet. Pomislite da bi neko mogao da vam ukrade snove na čijem ste ostvarenju radili zajedno sa porodicom i prijateljima.

Sa paketima osiguranja koje vam nude TEB Sh.A. i SIGMA Bečka interalbanska osiguravajuća grupacija SH.A. – Filijala na Kosovu, možete da se osigurate od svakodnevnih rizika i da zaštitite svoje životno ulaganje.

Prilikom osiguranja svoje imovine kod TEB Sh.A. i SIGMA, dobijate pakete kojima nema premca na tržištu, a koji pokrivaju svakodnevne rizike koji prete vašoj imovini. Kupite polisu osiguranja i dobićete sledeće pakete:

Osiguranje od požara i dodatnih rizika:

Osiguranje od požara i dodatnih rizika pomaže vam da zaštitite svoju kuću odnosno imovinu od osnovnih rizika, kao što su: požar, eksplozija, udar groma. pad aviona ili avionskih delova, kao i od dodatnih rizika: zemljotresa, poplava i drugih sličnih rizika, koji bi mogli da oštete vašu kuću odnosno imovinu koje ste sticali velikim sredstvima

Osiguranje od krađe

Osiguranje od krađe pomaže vam da obezbedite stan, kuču ili drugu imovinu od posledica krađe ili oštećenja nastalih usled krađe predmeta koji su se nalazili u vašem stanu ili kući.

Krađa može da naruši spokoj koji ste stvorili za svoju porodicu i svoj dom.

U slučaju osiguranja putem paketa TEB Sh.A. i SIGMA Bečke interalbanske osiguravajuće grupacije SH.A. - Filijala na Kosovu, dobijate odštetu po osnovu:

• Vrednosti ukradenih objekata odnosno stvari shodno izjavi koju ste dali
• Štete koja može u toku krađe biti naneta na osiguranom objektu ili osiguranim stvarima.

KASKO OSIGURANJE – ZAŠTITITE SVOJE VOZILO!

U današnje vreme automobil je jedna od glavnih investicija za vas i vašu porodicu, jer je to prevozno sredstvo koje vam omogućava da se krećete od jedne destinacije do druge. U svakodnevnom korišćenju svog automobila, vi i vaša porodica treba da se osećate sigurno.

Osiguranje TPL pokriva materijalnu i nematerijalnu štetu koju mogu da pretrpe treća lica kao posledicu učešća u saobraćajnoj nesreći.

Da bi vam pružila najveću moguću zaštitu za svaki slučaj nezgode i svaku situaciju, TEB Sh.A. u saradnji sa SIGMA Bečkom interalbanskom osiguravajućom grupacijom SH.A. – Filijala na Kosovu, nudi vam KASKO osiguranje, koje pokriva štetu na vašem automobilu za više rizika, kao što su:

• SUDAR I PREVRTANJE U NEZGODI
• LOM STAKALA
• ŠTETA NA PARKINGU
• POŽAR IZAZVAN NEZGODOM
• KRAĐA AUTOMOBILA ILI ŠTETA NASTALA USLED KRAĐE
• SLUČAJ VIŠE SILE

Mi vas štitimo na putu do ostvarenja vaših snova.

Za svaku pritužbu ili obradu štete obratite nam se na:

SIGMA BEČKA INTERALBANSKA GRUPACIJA ZA OSIGURANJE SH.A. – FILIJALA NA KOSOVU
Adresa: Gradić Pejton, ul. Paško Vasa, bb. Priština, Kosovo
Tel: + +381 (0)38 246 301 | Fax: + +381 (0)38 246 302
Email: info@sigma-ks.net | http: www.sigma-ks.net