She Card

She Card

She Card - Jedinstvena kartica na tržištu

To je jedinstvena kartica na tržištu, koja je namenjena isključivo ženama koje mogu da kupuju na rate bez kamate, SheCard će imati brojne prednosti i razne akcije sa našim trgovcima.TEB has created the largest network of merchants with points of sale (POS terminals) in Kosovo.

You can pay with your She Card in all TEB Bank points of sale (POS Terminals) to purchase everything you need and all this with 0% charge, you can also make payments anywhere in the world where VISA brand is accepted.

TEB banka je formirala najveću mrežu trgovaca sa mestima prodaje (terminali POS) na Kosovu. Karticom Starcard Premium možete da plaćate na svim mestima prodaje (terminali POS) TEB

Banke za kupovinu svih stvari koje su vam potrebne uz 0% naknade, a možete da plaćate i svuda u svetu gde prihvataju brend VISA.

Kako da dobijete karticu SheCard?

Za karticu She Card mogu da se prijave sve klijentkinje koje nemaju neku kreditnu karticu TEB Banke.

Potrebna dokumenta za prijavu:

lična karta

ugovor o radu

stanje na računu u banci (u poslednjih 6 meseci)

Odlike kartice She Card:

• trgovci za She Card
• star-poeni (bonus)
• akcije za karticu SheCard
• plaćanje na rate
• plaćanje u inostranstvu
• star-gotovina
• akcije

Trgovci za She Card

Kad kupujete karticom She Card kod trgovaca za SheCard, dobijate do 20% bonusa.

Da biste se obavestili o spisku trgovaca za karticu SheCard, kliknite ovde.

Star-poeni:

Kod korišćenja kartice She Card na terminalu POS TEB Banke, dobijate star-poene, u zavisnosti od dogovora koji imamo sa trgovcem, tako da što više kupite karticom She Card to ćete više osvojiti star-poena.

1 star-poen jednak je 1 evru.

Osvojeni star-poeni mogu da se iskoriste u kupovini na terminalima POS TEB Banke.

Akcije za karticu SheCard:

Tokom cele godine TEB Banka organizuje posebne akcije za korisnice kartice SheCard, u kojima mogu da dobiju dodatni bonus i 2 ekstra rate.

Plaćanje na rate:

Kupovina karticom She Card na terminalima POS TEB Banke može da se podeli na najviše 24 rate sa 0% kamate (broj rata zavisi od dogovora sa trgovcem).

Primer: ako ste kupili TV aparat u vrednosti od 500 evra i tu kupovinu podelili na 5 rata, obavezni ste da svakog meseca platite 100 evra za datu kupovinu.

Plaćanje u inostranstvu:

Sa karticom She Card možete da kupujete svuda u svetu na terminalima POS ili preko interneta, uz naknadu od 0%.

Isto tako, sad imate mogućnost da kupujete u najviše 3 rate na terminalima POS u inostranstvu ili preko interneta. Za ovu uslugu treba da podnesete zahtev u najbližoj filijali TEB Banke.

Za više informacija o ovoj usluzi kliknite ovde.

Star-gotovina:

Kartica SheCard omogućava vam podizanje gotovine do 12 rata na bankomatima TEB Banke po celom Kosovu.

Da se potpunije upoznate sa naknadama koje se primenjuju na ovu uslugu, kliknite ovde.

Akcije:

Tokom cele godine TEB Banka organizuje više akcija, u kojima klijentima nudi karticu SheCard, kao posebnu ponudu, u kojoj klijentkinje mogu da dobiju: dodatni bonus, ekstra rate, razne nagradne igre, odlaganje rata, itd. Da biste primali informacije o akcijama putem SMS poruka i bilten putem elektronske pošte, treba da date pristanak za prijem promotivnih ponuda.

Sva nova obaveštenja možete da pratite i na našoj stranici na Fejsbuk Starcard and Instagram.

I to nije sve..

Možete da koristite svoju karticu SheCard za plaćanje faktura za javne usluge, kao što su električna struja, telefon, voda pa čak i registracija vozila – sve to možete da platite u najviše 3 rate.

Otplata je isto tako laka i fleksibilna. Možete da vratite celokupan potrošen iznos u toku celog meseca, ili možete da vratite iznos minimalne uplate na stanju datog meseca i da prenesete preostali dug na sledeći mesec. Vaša uplata se automatski zadužuje sa vašeg tekućeg računa 15-og ili 30-og u mesecu, zavisno od toga šta odaberete.

Sad možete da platite svoj dug i putem deponovanja sredstava ili transfera preko bankomata TEB Banke.

Kao najbolji način upravljanja karticom She Card preporučujemo korišćenje elektronskog bankarstva ili usluge TebMobile, uz koje možete da pratite i platite dug u bilo kom trenutku u mesecu. Za sve usluge kartice She Card možete da pozovete naš Centar za pozive na broj 038/ 230-000 u kojem, preko telefona, možete još da ovlastite otplatu kad god to želite.

Kliknite ovde da biste videli prošle akcije.