Starcard

Starcard

Kartica Starcard — Jedna kartica, puno beneficija

Kartica Starcard je proizvod koji je svakako uveo revoluciju u trošenje potrošača na Kosovu. Ova kreditna kartica udi paletu finansijskih opcija za njihovu kupovinu.

Kartica Starcard je plasirana na tržište uz pažljivu analizu potreba potrošača za takvom revolving kreditnom karticom. Platforma za Starcard predstavlja dobitnu situaciju za sve uključene strane.

Kartica Starcard je prva kreditna kartica na Kosovu zasnovana na ratama, koja svom nosiocu donosi bonus za svaku transakciju izvršenu na tržišnoj mreži TEB Banke na Kosovu. Sve te osobine ove kartice visoko su cenjene na tržištu.

Sa Starcard karticom možete da plaćate u najviše 24 rate sa 0% kamate na svim mestima prodaje opremljenim terminalima POS TEB Banke (broj rata zavisi od dogovora sa prodavcima).

Takođe, možete da vršite isplate svuda u svetu gde primaju brend VISA/Mastercard.

Kako da dobijete karticu Starcard?

Potrebna dokumenta za zahtev za kreditnu karticu:

Važeća lična isprava (lična karta, pasoš ili vozačka dozvola).

Ugovor o radu.

Izvod iz banke koji dokazuje redovna primanja od plate (ako klijent prima prihode preko druge banke).

Odlike kartice Starcard:

• star-poeni (bonus)
• plaćanje na rate
• plaćanje u inostranstvu
• star-gotovina
• akcije
• Star-poeni

Kod korišćenja kartice Starcard na terminalu POS TEB Banke, dobijate star-poene, u zavisnosti od dogovora koji imamo sa trgovcem, tako da što više kupite to ćete više osvojiti star-poena.

1 star-poen jednak je 1 evru.

osvojeni star-poeni mogu da se iskoriste u kupovini na terminalima POS TEB Banke.

Plaćanje na rate:

Kupovina karticom Starcard na terminalima POS TEB Banke može da se podeli na najviše 24 rate sa 0% kamate (broj rata zavisi od dogovora sa trgovcem).

Primer: ako ste kupili TV aparat u vrednosti od 500 evra i tu kupovinu podelili na 5 rata, obavezni ste da svakog meseca platite 100 evra za datu kupovinu.

Plaćanje u inostranstvu:

Sa karticom Starcard možete da kupujete svuda u svetu na terminalima POS ili preko interneta, uz naknadu od 0%.

Isto tako, sad imate mogućnost da kupujete u najviše 3 rate na terminalima POS u inostranstvu ili preko interneta. Za ovu uslugu treba da podnesete zahtev u najbližoj filijali TEB Banke.

Za više informacija o ovoj usluzi kliknite ovde.

Star-gotovina:

Kartica Starcard omogućava vam podizanje gotovine do 12 rata na bankomatima TEB Banke po celom Kosovu.

Da se potpunije upoznate sa naknadama koje se primenjuju na ovu uslugu, kliknite ovde.

Akcije:

Tokom cele godine TEB Banka organizuje više akcija, u kojima klijentima nudi karticu Starcard, kao posebnu ponudu, u kojoj klijenti mogu da dobiju: dodatni bonus, ekstra rate, razne nagradne igre, odlaganje rata, itd.

Da biste primali informacije o akcijama putem SMS poruka i bilten putem elektronske pošte, treba da date pristanak za prijem promotivnih ponuda.

Sva nova obaveštenja možete da pratite i na našoj stranici na Fejsbuk Starcard and Instagram.

I to nije sve..

Možete da koristite svoju karticu Starcard za plaćanje faktura za javne usluge, kao što su električna struja, telefon, voda pa čak i registracija vozila – sve to možete da platite u najviše 3 rate.

Otplata je isto tako laka i fleksibilna. Možete da vratite celokupan potrošen iznos u toku celog meseca, ili možete da vratite iznos minimalne uplate na stanju datog meseca i da prenesete preostali dug na sledeći mesec. Vaša uplata se automatski zadužuje sa vašeg tekućeg računa 15-og ili 30-og u mesecu, zavisno od toga šta odaberete.

Sad možete da platite svoj dug i putem deponovanja sredstava ili transfera preko bankomata TEB Banke.

Kao najbolji način upravljanja karticom Starcard preporučujemo korišćenje elektronskog bankarstva ili usluge TebMobile, uz koje možete da pratite i platite dug u bilo kom trenutku u mesecu.

Prijavite klikom ovde.

Za sve usluge kartice Starcard možete da pozovete naš Centar za pozive na broj 038/ 230-000 u kojem, preko telefona, možete još da ovlastite otplatu kad god to želite.