GLOBAL BANKING AND FINANCE REVIEW

Najbolja banka u polju maloprodajnih usluga na Kosovu u 2015.

TEB banka je još jednom dokazala da je najbolja na banka na Kosovu i da ima najinovativnije proizvode i usluge u bankarskom sektoru.

TEB banka je dobila nagradu za najbolju banu u polju maloprodajnih usluga na Kosovu u 2015.

Mi kao banka stalno težimo da poboljšamo usluge za MSP i maloprodajne usluge za naše klijente.

Nagrada je priznanje i za samu banku jer prikazuje visok standard učinka ljudskih resursa i njihovu posvećenost radu sa klijentima u svim segmentima bankarskog poslovanja.