Važno obaveštenje!

U kontekstu jačanja uzajamne saradnje i podizanja svesti klijenata u suočavanju sa mogućim prevarantima koji se javljaju na različitim platformama komunikacije, TEB Banka vas još jednom podseća da obratite dodatnu pažnju u svojoj komunikaciji.
Da se ne biste izložili nekom pokušaju prevare, nikada nemojte otkrivati svoje lične i finansijske podatke, kao na primer:

- Lozinke i PIN brojevi vaše kreditne odnosno bankarske kartice,
- Sigurnosni broj kreditne kartice (trocifreni broj na poleđini),
- Lozinka za internet filijalu,
- Jednokratni kodovi za pristup i transakcije preko internet filijale
- Slika vaše kreditne odnosno bankarske kartice,
- Slika vaše lične karte,
- Puno majčino devojačko prezime.

Osoblje TEB Banke nikad neće od vas zatražiti navedene podatke. TEB Banka neće nikad od vas tražiti lične podatke ili lozinku preko elektronske pošte a još manje preko platformi za digitalnu komunikaciju. Nikad nemojte kliknuti na neku vezu (link) sadržanu u takvoj vrsti elektronske pošte i nikad nemojte deliti ni davati svoje lične podatke.

Na početnoj stranici filijale na internetu nikad se ne traže informacije kao što su kosovski identifikacioni broj (ID), marka, model odnosno broj mobilnog telefona, ili devojčako prezime. Ako naiđete na bilo šta slično gde se od vas traži takva vrsta podataka ili informacija, nikad nemojte da se identifikujete i odmah pozovite Centar za pozive TEB Banke 038 230000.

Ima prevaranata koji se predstavljaju kao advokati, policija, tužioci, bankari (posebno oni koji pozovu navodno kao službenici TEB Banke) ili koji na društvenim mrežama ili preko mejlova tvrde da su vaši prijatelji ili kompanija sa kojom sarađujete. Njihova namera je da vrše prevarne radnje tako što će saznati vaše lozinke za internet i mobilno bankarstvo, podatke o identitetu ili informacije za pristup.
Nikako ne oklevajte da se obratite Centru za pozive za klijente (038/230000), svom portfoliju ili filijali u kojoj primate bankarske usluge.
Kad je reč o vašoj lozinki i bezbednosti informacija:

TEB Banka ni pod kojim okolnostima ne traži te podatke od svojih klijenata, ni telefonskim ni pisanim putem. Zato vas molimo da ne odgovarate ljudima koji vas pozovu i zatraže da im saopštite svoje podatke.

Zvanična komunikacija
Zvanični i jedini kanali komunikacije TEB Banke A.D. su:
- www.teb-kos.com
- Fejsbuk: TEB AD
- Instagram: teb.ad
- Centar za pozive 038/230000,
- Elektronska pošta: info@teb-kos.com dhe customercare@teb-kos.com
- Filijale TEB Banke
- Vajber grupa TEB Banke (platforma samo za prijem poruka i ponuda od Banke)

TEB Banka za svet u pokretu!