TEB Banka organizovala diskusiju na temu „Pristup finansijama za žene preduzetnice“

Predstavnici države, međunarodnih i domaćih institucija zajedno sa predstavnicima TEB Banke razgovarali su o finansiranju poslovnih delatnosti žena preduzetnica, obeležavajući Međunarodnu nedelju preduzetništva (Global Entrepreneurship Week).

Panelisti u diskusiji koju je organizovala TEB Banka saglasili su se da treba osmisliti zajedničku strategiju sa svim akterima, kako bi se višestruko uvećao uticaj svakog programa odnosno institucije.

Iljir Kapiti, zamenik ministra za finansije, rad i transfere stavio je akcenat na paket za ekonomski oporavak, objašnjavajući detalje o novom finansijskom instrumentu za preduzeća u vlasništvu žena. „Ministarstvo će ponuditi mogućnost subvencionisanja do 20% od vrednosti kredita svim preduzećima u svojini žena, sa idejom da im to bude podsticaj za širenje poslovanja“, rekao je Kapiti.

Ljeonora Kusari, regionalna koordinatorka Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) govorila je o iskustvima EBRD. „Mi smo kombinovali program koji nudi finansijske i nefinansijske usluge. Prve su pružanje kreditnih linija komercijalnim bankama kako bi se poslovnim ženama omogućio pristup finansijama i mnogim drugim aspektima da bi ostvarile razvoj poslovanja, kao što su održavanje raznih obuka za povećanje menadžerskih kapaciteta“, rekla je Kusari.

Iljiriana Gaši, direktorka NVO „Kosovo - žene za žene“, govorila je o prvim iskustvima njihovih programa. „Prve inicijative koje su bile pokrenute za svoj glavni cilj nisu imale preduzetništvo. Pokrenule smo ih kao priliku za ekonomsku nezavisnost marginalizovanih grupa žena. Rezultat je bio da smo uvidele kako su počele da razmišljaju o tome da otvore svoje firme a mi smo ih podržale grantovima i mrežom saradnika“.

Nora Arifi, viša menadžerka za garancije u Kosovskom fondu za kreditne garancije, govorila je o ženama u poslovanju. „Preko opcije za žene u poslovanjum koji je unet u paket za ekonomski oporavak, portfolio garantovanih kredita za firme u svojini žena iz našeg fonda porastao je od početka 2021. godine. Na početku godine, svega 12% garantovanih kredita bilo je za žene preduzetnice, dok taj procenat sad iznosi 14%“, rekla je Arifi.

Dren Krypa, zamenik generalnog direktora TEB Banke, govorio je o počecima Programa za žene preduzetnice i o daljim koracima. „U 2014. godini TEB Banka dala je smelo obećanje da će podržati žene na Kosovu koje pokreću i koje vode sopstvena preduzeća“, rekao je Krypa.

„Ovaj program sastoji se od dva glavna stuba: pristupa kapitalu i pristupa mentorskom radu. Rezultat tih inicijative je da je do sada finansirano preko 1300 žena preduzetnica, među kojima i one sa start-ap preduzećima u ukupnom iznosu od 45 miliona evra na ime kredita, što je imalo važan uticaj na jačanje uloge žena preduzetnica na Kosovu“, dodao je Krypa.

TEB Banka za svet u pokretu!