TEB Banka daje podršku novopokrenutim i postojećim firmama preduzetnica!

TEB Banka je lider u bankarskom sektoru Kosova kad je reč o ponudi posebnog programa za firme u vlasništvu žena. Od osnivanja ovog programa podržai smo preko 1.500 firmi u vlasništvu žena u vidu kredita ukupne vrednosti od 60,5 miliona evra i više od 30 obuka o temama bitnim za uspeh poslovanja.

TEB Banka, u saradnji sa organizacijama Žene ženama (Women for Women) i Care International, učestvovala je u organizovanju podrške preduzetnicama za lakši pristup finansijama.

Učesnici u tom organizovanju bili su predstavnici preduzeća u većinskom vlasništvu žena, posebno preduzeća iz agro sektora i start-ap firmi.

Glavna tema tih prezentacije bila je otkrivanje mogućnosti koje TEB Banka nudi firmama u svojini žena da dalje razvijaju svoje poslovanje.

TEB Banka za svet u pokretu!