Investirajte za dobro vaše firme. Uzmite kredit i steknite veću snagu!

27 јануара, 2023

TEB Banka daje podršku preduzećima za proširenje njihovih postojećih kapaciteta i za nova ulaganja u razvoj poslovne delatnosti.

Ko može da podnese zahtev za kredit?

Sva domaća proizvodna preduzeća koja posluju u Republici Kosovo.

Šta vam je potrebno da podnesete zahtev?

– Važeća lična isprava (lična karta, pasoš ili vozačka dozvola)

– Dokumenta o vašem preduzeću

 

Dodatna dokumenta koje možemo da zatražimo, prema vrednosti kredita, za:

– Sadužnika / sadužnicu

– Žiranta

– Hipoteku: posedovni list i kopiju plana (ne stariji od 6 meseci)

– Saobraćajnu dozvolu (vozilo ne sme biti starije od 12 godina)

 

Za više informacija, obratite se Centru za pozive na broj 038 230 000, preko Fejsbuka ili mesindžera (TEB Sh.a), ili Instagrama (TEB Sh. A).

TEB Banka za svet u pokretu!