TEB Stars

e-Banking Login

Fizicka lica Biznis

e-Banking Login

Fizicka lica Biznis


Privatno bankarstvo

Privatno bankarstvo TEB Banke je nov koncept naše banke usmeren na upravljanje imovinom klijenata koji imaju visoke prihode. Ovaj koncept ima za cilj da obezbedi platformu za privilegovane klijente koji imaju stabilne prihode. Ovoj grupi klijenata biće ponuđeni ekskluzivni bankarski proizvodi i usluge, osmišljeni upravo za njih, zasnovani na okruženju koje banka pruža svojim klijentima.
Privatno bankarstvo ima za cilj da gradi dugotrajne odnose sa našim klijentima zasnovane na uzajamnom poverenju, punoj transparentnosti i snažnoj posvećenosti da shvatimo finansijske ciljeve i potrebe potrošača stavljanjem u centar pažnje finansijskih interesa klijenata.

Privilegije privatnog bankarstva idu dalje od tradicionalnih bankarskih usluga svojim fokusom na najbolja rešenja za finansijsku situaciju klijenta i pozivom na zaštitu imovine i na planove odlaska u penziju.

Koristite privilegije privatnog bankarstva TEB Banke za rešenja koja će vam svaki put olakšati život.

  • Predstavnici Banke zaduženi samo za privatne klijente i poseban prostor namenjen samo za vas
  • Profesionalni saveti za vaše finansijske planove
  • Prikladne bankarske usluge sa odlikama usluga visokog kvaliteta, veliki broj filijala i mreža specifičnih bankomata koji omogućavaju podizanje i deponovanje prvi put na Kosovu.

Mogućnost kupovine uz karticu Premium StarCard kod naših strateških partnera.

  • Bankarstvo na internetu
  • Mogućnost finansiranja uz posebne uslove i u ubrzanom postupku
  • Posebne bankarske ponude i pomoć klijentima strancima koji žive i rade na Kosovu

Uskoro će privatno bankarstvo dobiti poseban link do internet stranice da bismo dali što više detalja u vezi sa ovom uslugom.

Obratite se svom ličnom savetniku ili pozovite telefonom na 038 230 000 radi drugih finansijskih ponuda i mogućnosti koje vam pripadaju kao klijentu u privatnom bankarstvu.

 


© TEB ShA