Sasvim jasno! Prenesi poslovanje u TEB Banku i ostvari besplatne usluge tokom 6 meseci

Prenesi poslovanje u TEB Banku i ostvari sledeće usluge uz 0€ naknade:

  • Održavanje tekućeg računa
  • Izdavanje debitne kartice
  • Izdavanje kreditne kartice
  • Dolazne međunarodne transfere
  • Odlazne domaće transfere
  • Održavanje kartice TEB Business
  • Održavanje E-bankarstva
  • SMS bankarstvo

Ponuda se odnosi na nove klijente i važi do 31.10.2023. godine.

 

Za više informacije obratite se Centru za pozive na broj 038 230 000, Preko Fejsbuka /mesindžera (TEB Sh.A), ili Instagrama (TEB Sh.A).

 

TEB , Banka za svet u pokretu!