Ko zna – zna! Podignite auto kredit

Podignite kredit za automobil sa rokom dospeća do 84 meseci i pod povoljnom kamatom.

Ko može da se prijavi za kredit?

– Svi zaposleni u javnom sektoru, javnim preduzećima, privatnom sektoru i klijenti sa prihodima od izdavanja pod zakup.

– Za zaposlene u državnim institucijama i javnim preduzećima, privatnom sektoru i klijente sa prihodima od izdavanja pod zakup, maksimalni rok dospeća do 84 meseci.

– Za nova vozila, samostalni krediti do 30.000 evra, bez sadužnika i bez žiranta, samo uz finansirano vozilo kao zalogu.

– Za polovna vozila, samostalni krediti do 20.000 evra, bez sadužnika i bez žiranta, samo uz finansirano vozilo kao zalogu.

 

Šta vam je potrebno da podnesete zahtev?

– Da primate zaradu preko TEB Banke ili donesete potvrdu od poslodavca da će vaša zarada biti prebačena u TEB Banku.

Uslovi finansiranja:

– Finansiranje za kupovinu novih vozila do 100%.

– Finansiranje za kupovinu polovnih vozila do 80%.

Potrebna dokumenta za prijavu:

– Važeća lična isprava (lična karta, pasoš ili vozačka dozvola)

– Račun za komunalne usluge (za struju, vodu, odnošenje otpada ili telefon) koji dokazuje vašu adresu (ne stariji od 6 meseci)

– Važeći ugovor o radu i izvod iz banke (za poslednjih 6 meseci)

– Profaktura za kupovinu vozila

– Puno kasko osiguranje za nova vozila (obavezno).

Dodatna dokumenta koja mogu biti zatražena shodno vrednosti kredita:

– Dokaz o dodatnim porodičnim prihodima

– Za sadužnika: Lična karta / ugovor o radu Izvod iz banke (za poslednjih 6 meseci)

– Za žiranta: Lična karta / ugovor o radu Izvod iz banke (za poslednjih 6 meseci)

– Za hipoteku: Posedovni list i kopija plana (ne stariji od 6 meseci)

– Saobraćajna dozvola (vozilo ne sme biti starije od 12 godina)

 

TEB Banka je zajedno sa partnerima za auto kredite sklopila ugovore o saradnji za finansiranje kupovine vozila:

Partneri za nova vozila:

 • AUTO MITA SHPK
 • AUTO KACANDOLLI SHPK
 • MERCOM COMPANY SHPK
 • KOSOVA MOTORS JSC
 • AUTO TRADE SHPK
 • AUTO DELFIN SHPK
 • BAKI AUTOMOBILE SHPK
 • AGS (KIA)
 • MGROUP SHPK
 • LUXURY AUTO SHPK

Partneri za polovna vozila:

 • AS ALBERTI SHPK
 • AUTO SHERRETI SHPK
 • AUTO SALLON RIDI SHPK
 • IDRIVE SHPK
 • AUTO SALLON RUBINI
 • AUTO SALLON YLLI SHPK
 • AUTO SALLONI RRONI SHPK
 • AUTOSALLON DIONI SHPK
 • DELFIN LTD SHPK
 • NTP AUTO SALLON
 • AUTO MK SHPK
 • AUTO ZONE SHPK
 • ERBER SHPK
 • BELLAQA SHPK
 • BAVARIA MOTORS KS LLC
 • AUTO SALLONI BMW SHPK

Za više informacije obratite se Centru za pozive na broj 038 230 000, Preko Fejsbuka /mesindžera (TEB Sh.A), ili Instagrama (TEB Sh.A).

TEB Banka za svet u pokretu!