Shpërblehu me TEB!

Banka TEB organizon kampanjën nga data 1 prill deri në fund të vitit 2022, ku çdo muaj do të dhurohen 30 shpërblime në vlerë prej 100€.

Të gjithë klientët të cilët shfrytëzojnë debit kartelën individuale për blerje mbi 10€ në POS Terminale të Bankës TEB, do të kenë mundësinë të shpërblehen me 100€.

Për klientët të cilët realizojnë blerje me debit kartelë individuale në vlerë 10€ apo më shumë në POS Terminale të Bankës TEB do të gjenerohet një kupon elektronik në mënyrë automatike nga Banka TEB. Në rast se klienti realizion blerje në vlerë 150€ do të gjenerohen 15 kupona elektronik për atë klient. Sa më shumë kupona, aq më shumë mundësi për t’u shpërblyer.

Pas çdo blerje me Debit kartelë individuale mbi 10€ në POS Terminale të Bankës TEB kuponi do të gjenerohet menjëherë në mënyrë të automatike nga Banka, për të cilin klienti nuk ka ndonjë obligim të aplikimit.

Çdo muaj, deri në fund të vitit do të shpallen nga 30 fitues LIVE në rrjetet tona sociale.

Kuponin nuk mund t’a fitoni nëse paguani në POS Terminale të Bankave tjera!

Gjatë kësaj kampanje klienti mund të shpallet vetëm një herë fitues.

Kampanja është valide deri më 31 dhjetor 2022.

Për më shumë informata ju lutem kontaktoni Qendrën e Thirrjeve në numrin 038 230 000, Facebook/messenger (TEB Sh.A), Instagram (TEB Sh.A).

TEB, Bankë për një botë në lëvizje!