TEB Stars

e-Banking Login

Fizicka lica Biznis

e-Banking Login

Fizicka lica Biznis


Poslovni Kredit

*Važno: Za vaša aplikacija da bude prihvaćena, sva polja su obavezna i moraju biti završeni.


Përdorimi i të dhënave persoanle në regjistër të kredive (CRK) *


Unesete reč koju vidite na slici iznad:*


KREDITI ZA POSLOVNE ORGANIZACIJE

  • Efektivne kamatne stope na sve vrste kredita obračunavaju se na osnovu najvećeg dospeća svih vrsta kredita navedenih u cenovniku.
  • Molimo Vas da posetite naše službenike za detaljan obračun svake vrste zahteva za kredit. Na zahtev klijenta, način obračuna se može dobiti od osoblja banke. Banka obračunava efektivnu kamatnu stopu na kredite i depozite u skladu sa pravilnikom CBK o „efektivnim kamatnim stopama i zahtevima za objavljivanje“ i ona se navodi u ugovoru između banke i klijenta.
  • Korisnik kredita će snositi troškove procene hipoteke, uključujući i naknade za overu ugovora o hipoteci kao i naknade za upis hipoteke u evidenciju katastara.
  • Za svako kašnjenje sa uplatom primenjivaće se zatezna kamata.
  • ***Stopa zatezne kamate obračunavaće se na osnovu uslova iz pravilnika CBK o zateznoj kamati, što   je godišnja stopa koju čini referentna stopa uvećana za 8 procenata fiksne stope. Referentna stopa će se menajti i CBK će je objavljivati svakih šest meseci na internet stranici: https://www.bqk-kos.org/. 1 Februara objavljuje se stopa koja za osnovu uzima prosek za period Jul-Decembar i važi za naredni period od 10 Februara do 9 Avgusta; dok se 1 Avgusta kalendarske godine, objavljuje stopa koja za osnovu uzima prosek za period januar-jun i važi za naredni period od 10 avgusta do 9 Februara.  U slučaju da CBK ne objavi novu referentnu stopu, koristiće se referentna stopa koju je CBK poslednju objavila.

 

Objavljeno: 21.09.2021


© TEB ShA