TEB Stars

e-Banking Login

Fizicka lica Biznis

e-Banking Login

Fizicka lica Biznis


Kampanje

Arhiva

Jačanje domaćih proizvođača

Fuqi Prodhuesve Vendor

Ti jačaš privredu, TEB Banka jača tebe. Krediti za domaće proizvođače sa grejs periodom, sa 0% kamate za prvih 6 meseci!

Expired: 30/11/2020

Imajući u vidu situaciju nastalu u zemlji zbog pandemije virusa Covid-19, TEB Banka ima za cilj da podrži preduzeća u tome da prevaziđu teškoće sa kojima su suočena i pomogne u potencijalnom razvoju poslovane delatnosti, sa posebnim fokusom na klijente u oblasti proizvodnje i plasmana domaćih proizvoda.
Ko može da podnese zahtev za kredit?
Sva domaća proizvodna preduzeća koja posluju u Republici Kosovo i preduzeća koja trguju domaćim proizvodima.

- Iznos kredita počev od: 20.000 evra za poljoprivredna preduzeća
- Iznos kredita počev od: 50.000 evra za preduzeća
- Administrativni troškovi: 0,50%
- Dospeće kredita do: 84 meseci
- Grejs period: Prvih 6 meseci kredita sa 0% kamate
- Efektivna kamatna stopa (po isteku grejs perioda) počev od: 4,40%

Šta vam je potrebno da biste podneli zahtev?
- Važeća identifikaciona isprava (lična karta, pasoš ili vozačka dozvola)
- Dokumenta o vašem preduzeću
Drugi dokumenti koji mogu biti zatraženi u odnosu na iznos kredita:
- Sadužnik
- Žirant
- Hipoteka: Posedovni list i kopija plana (ne stariji od 6 meseci)
- Servisna knjižica vozila (vozilo ne može da bude starije od 12 godina)


Primer: Sredstva od banke: 100.000 evra, Dospeće kredita: 84 evra, Godišnja kamatna stopa: 4,80%, Administrativni troškovi: 0,50%. Ukupni iznos koji klijent mora da otplati do isteka ugovorenog roka je: 117.968,53 evra

Ponuda važi do 30.11.2020. godine


TEB Banka za svet u pokretu!


© TEB ShA