TEB Stars

e-Banking Login

Fizicka lica Biznis

e-Banking Login

Fizicka lica Biznis


Kampanje

Arhiva

Obrazovanje Kredit!

Kredi për Edukim! Preke endrrën, edukohu aty ku dëshiron!

Ko može da podnese zahtev za kredit?
Svi koji primaju platu u javnom sektoru, javnim preduzećima, privatnom sektoru i klijenti sa prihodima od zakupa.
• Za one koji primaju platu od državnih institucija i javnih preduzeća,za one koji primaju platu u privatnom sektoru i klijente sa prihodima od zakupa maksimalni rok dospeća do 84 meseci.

Šta vam je potrebno da biste podneli zahtev?
- Da primate zaradu preko Banke TEB ili da podnesete potvrdu od svog poslodavca da će vaša zarada biti prebačena na Banku TEB.

Potrebna dokumenta uz zahtev:
- Važeća lična isprava (Lična karta, pasoš ili vozačka dozvola)
- Račun za komunalne usluge (račun za struju, vodu, odnošenje otpada ili telefon) koji dokazuje vašu adresu (ne stariji od 6 meseci) Važeći ugovor o radu
- Izvod iz banke (za poslednjih 6 meseci)

Drugi dokumenti koji mogu biti zatraženi u odnosu na iznos kredita:
- Dokaz o dodatnim porodičnim primanjima
- Kreditni sadužnik: Lična karta / Ugovor o radu / Izvod iz banke (za poslednjih 6 meseci)
- Žirant: Lična karta / Ugovor o radu / Izvod iz banke (za poslednjih 6 meseci)
- Hipoteka: Posedovni list i kopija plana (ne stariji od 6 meseci)
- Servisna knjižica vozila (vozilo ne može da bude starije od 12 godina)

Za više informacija molimo pozovite Centar za pozive na broj 038 230 000, Fejsbuk /mesendžer (TEB A.D.), Instagram (TEB A.D), Web (www.teb-kos.com)

TEB Banka za svet u pokretu!


© TEB ShA