TEB Stars

e-Banking Login

Individual Business

e-Banking Login

Individual Business


Campaigns

Archive

Resetting TebMobile password for individual clients

Resetimi i fjalëkalimit të TebMobile për klientët individual

Reset your TebMobile password through the Call Center automatically

Resetimin e fjalëkalimit të TebMobile, klientët individual mund ta bëjnë përmes Qendrës së Thirrjeve automatike, duke telefonuar në numrin +383 (0) 38/230000.

Për këtë shërbim ju duhet të i përcjellni instruksionet duke shtypur:

*Numrin personal
*PIN numrin e kartelës tuaj

Frequently asked questions (FAQ)  

TEB, Bankë për një botë në lëvizje!


© TEB ShA