TEB Stars

e-Banking Login

Individual Biznes

e-Banking Login

Individual Biznes


Fushatat

Arkiva

Për ju që ndriçoni të ardhmen!

Për ju që ndriçoni të ardhmen!

Expired: 17/03/2020

Kredi individuale deri në 30,000 euro, pa hipotekë dhe me maturitet deri në 120 muaj.


Për nder të 7 marsit, ditës së mësuesit, banka TEB ofron kredi individuale deri në 30,000 euro pa hipotekë deri në 120 muaj.

        Norma vjetore e interesit: 5.28%
        Shpenzimet administrative: 0%
        Maturiteti maksimal: 120 muaj
        Norma efektive e interesit: 5.41%

Kush mund të aplikojë për kredi?

        - Të gjithë pagëmarrësit e sektorit të arsimit të cilët punojnë në shkollat dhe universitetet publike dhe private.

        - Për punonjësit e shkollave/universiteteve publike, maturitet maksimal deri në 120 muaj.

        - Për punonjësit e shkollave/universiteteve private, maturitet maksimal deri në 84 muaj.

Çka ju nevojitet për të aplikuar?

        - Të jeni banorë i Republikës së Kosovës.
        - Të merrni pagën përmes Bankës TEB apo të sjellni konfirmimin nga punëdhënsi/ja që paga juaj do të transferohet në TEB.

Dokumentet e nevojshme për aplikim:

        * Dokument identifikues valid (Letërnjoftim, Pasaportë ose Patent shofer)
 
        * Faturë komunale (e energjisë elektrike, ujësjellësit, mbeturinave apo telefonit)  që dëshmon adresën tuaj (jo më e vjetër se 6 muaj)

        * Kontratë e punës valide

        * Gjendja e bankës (6 muajt e fundit)

Shembull:

        Financimi nga banka: 30,000 Euro
        Norma vjetore e interesit: 5.28 %
        Shpenzimet administrative: 0 %
        Maturiteti: 120 muaj


Shuma totale që klienti duhet të shlyejë deri në fund të afatit të kontraktuar është 38,690.94 Euro


Oferta valide deri 17.03.2020

TEB Bankë për një botë në lëvizje.


© TEB ShA