TEB Stars

e-Banking Login

Fizicka lica Biznis

e-Banking Login

Fizicka lica Biznis


Deoničarska struktura

Struktura akcionara

Akcionarski kapital Banke je 24.000.000 evra u deonicama nominalne vrednosti od 10 evra.

Broj deonica uje vezan za obične deonice bez prava, preferenci ili ograničenja.

Vlasnička struktura zaključno sa 24. junom 2013. godine (*50%-50% BNP Paribas Fortis Yatirimlar Holding A.Ş. i Çolakoğlu Group Joint Venture)

Shareholder as of June 24 2014 Shares ownership paid in capital (€) Share
TEB Holding A.Ş.* 24,000,000 100%

© TEB ShA