TEB Stars

e-Banking Login

Fizicka lica Biznis

e-Banking Login

Fizicka lica Biznis


Zeleni krediti

Zamenite prozore, izvedite fasade, krova ili drugi projekat za bolju termičku efikasnost i uštedu energije i dobijete grant u vrednosti do 20% iznosa kredita.

Socijalna i društvena odgovornost zahteva da čuvamo sredinu u kojoj živimo kroz ulaganje u svoje kuće i stanove koje će da dovede do smanjenja emisija u okolinu, uštede energije i smanjenja mesečnih troškova za energiju u domaćinstvima.
Za ostvarenje ovog cilja Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD) kreirala je kreditni program za finansiranje zelene ekonomije (GEFF) na Kosovu, preko kojeg u saradnji sa TEB Bankom omogućava finansiranje klijenata fizičkih lica individualnim kreditima za ulaganje i renoviranje njihovih kuća i stanova uz primenu kriterijuma koje je utvrdila EBRD, uz podršku u vidu grantova Evropske komisije u iznosu od 15 do 20% od vrednosti kredita za svakog klijenta.

Šta je zeleni kredit i zbog čega je važan?

Zeleni kredit je jedinstveni proizvod na tržištu koji nudi jedino TEB Banka za klijente fizička lica. Podnosioci prijava imaju opciju da sredstva od zelenog kredita koriste za investiranje ili renoviranje u sklopu projekata koje je definisala EBRD a koji imaju za cilj povećanje energerske efikasnosti i uštede:

Koje investicije podržavaju zeleni krediti?

• Izolaciju zidova, krovova i podova,
• Prozore i vrata,
• Kotao na biomasu (pelet),
• Kotao na gas,
• Toplotne (termičke) pumpe,
• Osvetljenje,
• Solarne kolektore za zagrevanje vode,
• Solarne fotonaponske sisteme,
• Balansiranu mehaničku ventilaciju,
• Kotlove i bojlere za čuvanje tople vode

Koristi od investiranja:

Investiranja u kuću ili stan koja dovode do uštede energije, prema kriterijumima EBRD, omogućavaju vam:
       
• Da dobijete grant u iznosu od 15% do 20% od vrednosti kredita,
• Smanjite potrošnju energije pomoću ugradnje tehnologije boljih performansi i efikasne tehnologije,
• Povećate porodični budžet zbog nižih troškova,
• Bolje performanse opreme,
• Udobnije stanovanje,
• Povećanu vrednost nekretnine
U odnosu na životnu sredinu, ostvarujete:
• Očuvanje dragocenih prirodnih resursa,
• Smanjenje emisije agensa zagađenja u okolinu,
• Zdraviju životnu sredinu

Kako možete da se prijavite za zeleni kredit?

Nakon što ste napravili plan investiranja u svoju kuću, pobrinite se da materijal i proizvodi koje ćete da upotrebite budu energetski efikasni i to proverite pristupom selektoru tehnologije klikom na ovaj link, https://ebrdgeff.com/kosovo/al/ i tu ćete naći sve potrebne informacije o koracima koje treba da preduzmete ili traženju sertifikata za kvalitet od prodavca.
Ako zbog nečega niste sigurni, uzmite ponudu od prodavca i posetite najbližu filijalu TEB Banke u kojoj možete da se obavestite i o postupku podnošenja prijave i potrebnoj dokumentaciji.

Kako možete da se prijavite za grant?

Kad obavite investiranje u svoju kuću sredstvima od zelenog kredita, treba da podnesete zahtev za GRANT u filijali u kojoj ste podneli zahtev za kredit, na sledeći način:
- Potpišite zahtev za GRANT (obrazac za GEFF),
- Priložite redovnu fakturu za proizvod koji ste ugradili u svoju kuću ili stan i fiskalni račun ili dokaz o plaćanju putem transfera sredstava apo.

Ko može da se prijavi?

• Svi klijenti fizička lica koji primaju platu u nekoj komercijalnoj banci na Kosovu,
• Udruženja vlasnika stanova registrovana u skladu sa kosovskim zakonima,
• Najniži iznos kredita: 500 evra,
• Najviši iznos kredita za klijente fizička lica: 50.000 evra,
• Najviši iznos kredita za udruženja stanara klijenata fizičkih lica: 300.000 evra,

Uspešno izvedeni i verifikovani projekti i investicije ispunjavaju uslove za dobijanje granta:

• 15% od prihvatljivih troškova za projekat u sklopu sopstvenog stana ili kuće koji sadrži jednu od tehnoloških kategorija koje je izabrao selektor tehnologije
Primer:
Bljini je zamenio samo prozore na kući, dobio je grant od 15%, uštedio je 162 evra za godinu dana od računa za potrošnju.

• 20% od prihvatljivih troškova za projekat u sklopu sopstvenog stana ili kuće koji sadrži više od jedne tehnološke kategorije koje je izabrao selektor tehnologije
Primer:
Besa je uradila izolaciju kuće, uvela sistem grejanja i postavila osvetljenje u kući. Nije ništa platila za ruke, uštedela je 24% potrošnje energije za godinu dana, dobila je 20% u vidu granta, i sada štedi po 120 evra mesečno.

• Za električne uređaje za domaćinstvo (npr. frižideri, zamrzivači i klima uređaji) nema finansijske podrške u vidu granta.

Poštovani klijenti, predlažemo vam da za više informacija posetite našu filijalu najbližu vašem mestu stanovanja.

TEB Banka za svet u pokretu.

Zeleni kredit

Vraća se „Zeleni kredit” za fizička lica u banci TEB

Zamenite prozore, termo fasadu, krov ili uradite neki drugi projekat za povećanje energetske efikasnosti i uštedu u domaćinstvu i možete dobiti bespovratna sredstva do 20% od iznosa kredita.

Zeleni kredit je jedinstveni proizvod na tržištu koji se pruža fizičkim licima u saradnji sa EBRD-om (Evropska banka za obnovu i razvoj).


Korisnici ovog kredita imaju priliku da dobiju do 20% bespovratnih sredstava od iznosa kredita od EBRD-a (Evropska banka za obnovu i razvoj) nakon ispunjavanja određenih uslova prilikom izgradnje i renoviranja u okviru povećanja energetske efikasnosti.
Ukoliko je kredit namenjen samo za jedan proizvod, onda klijent dobija 15% bespovratnih sredstava od vrednosti kredita, dok su bespovratna sredstva u vrednosti od 20% kredita namenjena u slučaju dva ili više proizvoda koji doprinose povećanju energetske efikasnosti. Kada klijent završi investiciju i potvrdi sa odgovarajućim računima da je ispunio navedene uslove, onda se u roku od mesec dana vrši potvrda investicije i dobijeni iznos od bespovratnih sredstava se prebacuje na bankovni račun korisnika kredita.

Primer 1: U slučaju da je klijent uzeo zeleni kredit u iznosu od 4,000 evra samo za zamenu prozora na kući ili stanu koji po standardima EBRD-a dovode do povećane uštede energije, onda klijent dobija bespovratna sredstva od 15% vrednosti, odnosno 600 evra.

Primer 2: U slučaju da je klijent uzeo zeleni kredit u iznosu od 10,000 evra za zamenu prozora i izolaciju na zidovima na kući ili stanu koji po standardima EBRD-a dovode do povećane uštede energije, onda klijent dobija bespovratna sredstva od 20 % vrednosti, odnosno 2,000 evra.

Za svaki posebno kredit banak TEB u saradnji sa korisnikom kredita posadiće jednu sadnicu u njihovom gradu. 
Kreditni program za finansiranje zelene ekonomije (GEFF) je program koji je kreirala Evropska banka za obnovu i razvoj. GEFF se sastoji od bespovratnih sredstava Evropska Unijaza finansiranje i finansijske podsticaje kao i od drugih donatora Savezno ministarstvo finansija Austrije i Investicioni okvirz za Zapadni Balkan.
Da bi ste saznali više o tome koje tehnologije su prihvatljive, posetitet tehnološki sektor na https://ebrdgeff.com/kosovo/al/ i tamo se nalaze sve potrebne informacije o koracima koje treba da preduzmete. 
Trenutni životni standard je doveo do toga da se u svakom domaćinstvu troši sve više struje za grejanje/hlađenje, kao i da se koristi struja za različite kućne aparate kao što su frižider itd. Potrošnja struje se postepeno povećavala i dovela je do većih računa za struju i negativnog uticaja na životnu sredinu.
Šta je Zeleni kredit i koji je njegov značaj?
Zeleni kredit je jedinstveni proizvod na tržištu koji se pruža fizičkim licima u saradnji sa EBRD-om (Evropska banka za obnovu i razvoj).
Korisnici ovog kredita imaju priliku da dobiju do 20% bespovratnih sredstava od iznosa kredita od EBRD-a (Evropska banka za obnovu i razvoj) nakon ispunjavanja određenih uslova prilikom izgradnje i renoviranja u okviru povećanja energetske efikasnosti.
Projekat Zeleni kredit doprinosi poboljšanju potrošnje električne energije što će poboljšati istu uslugu uz manju potrošnju ili omogućiti više usluga za istu količinu električne energije i povećati upotrebu električne energije iz obnovljih izvora.

Ko može da se prijavi?
• Svi pojedinačni klijenti koji dobijaju platu od jedne od finansijskih institucija na Kosovu.
• Udruženja vlasnika apartmana koji su registrovani u skladu sa zakonima na Kosovu.

Koje investije obuhvata Zeleni kredit? 
• Izolacija zidova, krova i podova
• Prozori, vrata i izolacija (izolaciono staklo)
• Peć / Bojler na gas
• Toplotna pumpa
• Osvetljenje
• Peć / Bojler na gas
• Solarni kolektor za toplu vodu
• Solarni fotonaponski sistemi
• Uravnotežena mehanička ventilacija
• Peć / Akumulacioni bojler za toplu vodu

Korist Zelenog kredita?
• 15% do 20% bespovratnih sredstava od odobrene investicije za projekte u pojedinačnim stanovima ili kućama
• 25% do 35% bespovratnih sredstava od odobrene investicije za projekte u stambenim zgradama
Kućni aparati (npr. frižider, zamrzivač i klime) kao i krediti za trgovce i proizvođače nemaju pravo na bespovratna sredstva za investiciju.
Osim same koristi bespovratnih sredstava, ova investicija doprineće i povećanju efikasnosti i potrošnje električne energije.

Primer:
a) U slučaju da je klijent uzeo zeleni kredit u iznosu od 4,000 evra samo za zamenu prozora na kući ili stanu koji po standardima EBRD-a dovode do povećane uštede energije, onda klijent dobija bespovratna sredstva od 15% vrednosti, odnosno 600 evra.
b) U slučaju da je klijent uzeo zeleni kredit u iznosu od 10,000 evra za zamenu prozora i izolaciju na zidovima na kući ili stanu koji po standardima EBRD-a dovode do povećane uštede energije, onda klijent dobija bespovratna sredstva od 20% vrednosti, odnosno 2,000 evra.

Kako možete da se prijavite za Zeleni kredit?
Potrebna dokumenta za prijavu:
• Lična karta
• Ugovor o radu
• Račun za struju/komunalije kao potvrda o adresi (ne stariji od šest meseci)
• Izveštaj iz banke za poslednjih šest meseci
• Predračun sa detaljima projekta za investiciju
• Sertifikat o izboru tehnologije

Napomena:
Ukoliko se vaš proizvod ne nalazi u izboru tehnologije, dovoljno je da imate profakturu o detaljima proizvoda za investiciju.
Banka može da traži dodatnu dokumentaciju u zavisnosti od iznosa kredita. (za više informacija, molimo vas posetite vašu najbližu filijalu banke TEB)

Kako možete da se prijavite za bespovratna sredstva?
Nakon što ste ugradili tehnologiju u vaš stan ili kuću, treba da posetite vašu filijalu banke TEB da biste podneli zahtev za bespovratna sredstva.
Tokom podnošenja zahteva za bespovratna sredstva, treba da imate sa sobom prikladnu fakturu o tehnologiji ili proizvodu u koji ste investirali i u roku od mesec dana tima iz GEFF-a će proveriti vašu investiciju i bespovratna sredstva od 15% do 20% biće prebačena na vaš račun od banke TEB.
Ovaj projekat su napravili GEFF i EBRD (Evropska banka za obnovu i razvoj) i podržava ga Evropska Unija, Savezno ministarstvo finansija, Okvir za investicije na Zapadnom Balkanu za finansiranje programa tehničke saradnje.


© TEB ShA