TEB Stars

e-Banking Login

Fizicka lica Biznis

e-Banking Login

Fizicka lica Biznis


Zeleni kredit

Zeleni kredit, za fizička lica u banci TEB

Zamenite prozore, termo fasadu, krov ili uradite neki drugi projekat za povećanje energetske efikasnosti i uštedu u domaćinstvu i možete dobiti bespovratna sredstva do 20% od iznosa kredita.

Zeleni kredit je jedinstveni proizvod na tržištu koji se pruža fizičkim licima u saradnji sa EBRD-om (Evropska banka za obnovu i razvoj).


Korisnici ovog kredita imaju priliku da dobiju do 20% bespovratnih sredstava od iznosa kredita od EBRD-a (Evropska banka za obnovu i razvoj) nakon ispunjavanja određenih uslova prilikom izgradnje i renoviranja u okviru povećanja energetske efikasnosti.
Ukoliko je kredit namenjen samo za jedan proizvod, onda klijent dobija 15% bespovratnih sredstava od vrednosti kredita, dok su bespovratna sredstva u vrednosti od 20% kredita namenjena u slučaju dva ili više proizvoda koji doprinose povećanju energetske efikasnosti. Kada klijent završi investiciju i potvrdi sa odgovarajućim računima da je ispunio navedene uslove, onda se u roku od mesec dana vrši potvrda investicije i dobijeni iznos od bespovratnih sredstava se prebacuje na bankovni račun korisnika kredita.

Primer 1: U slučaju da je klijent uzeo zeleni kredit u iznosu od 4,000 evra samo za zamenu prozora na kući ili stanu koji po standardima EBRD-a dovode do povećane uštede energije, onda klijent dobija bespovratna sredstva od 15% vrednosti, odnosno 600 evra.

Primer 2: U slučaju da je klijent uzeo zeleni kredit u iznosu od 10,000 evra za zamenu prozora i izolaciju na zidovima na kući ili stanu koji po standardima EBRD-a dovode do povećane uštede energije, onda klijent dobija bespovratna sredstva od 20 % vrednosti, odnosno 2,000 evra.

Za svaki posebno kredit banak TEB u saradnji sa korisnikom kredita posadiće jednu sadnicu u njihovom gradu. 
Kreditni program za finansiranje zelene ekonomije (GEFF) je program koji je kreirala Evropska banka za obnovu i razvoj. GEFF se sastoji od bespovratnih sredstava Evropska Unijaza finansiranje i finansijske podsticaje kao i od drugih donatora Savezno ministarstvo finansija Austrije i Investicioni okvirz za Zapadni Balkan.
Da bi ste saznali više o tome koje tehnologije su prihvatljive, posetitet tehnološki sektor na https://ebrdgeff.com/kosovo/al/ i tamo se nalaze sve potrebne informacije o koracima koje treba da preduzmete. 
Trenutni životni standard je doveo do toga da se u svakom domaćinstvu troši sve više struje za grejanje/hlađenje, kao i da se koristi struja za različite kućne aparate kao što su frižider itd. Potrošnja struje se postepeno povećavala i dovela je do većih računa za struju i negativnog uticaja na životnu sredinu.
Šta je Zeleni kredit i koji je njegov značaj?
Zeleni kredit je jedinstveni proizvod na tržištu koji se pruža fizičkim licima u saradnji sa EBRD-om (Evropska banka za obnovu i razvoj).
Korisnici ovog kredita imaju priliku da dobiju do 20% bespovratnih sredstava od iznosa kredita od EBRD-a (Evropska banka za obnovu i razvoj) nakon ispunjavanja određenih uslova prilikom izgradnje i renoviranja u okviru povećanja energetske efikasnosti.
Projekat Zeleni kredit doprinosi poboljšanju potrošnje električne energije što će poboljšati istu uslugu uz manju potrošnju ili omogućiti više usluga za istu količinu električne energije i povećati upotrebu električne energije iz obnovljih izvora.

Ko može da se prijavi?
• Svi pojedinačni klijenti koji dobijaju platu od jedne od finansijskih institucija na Kosovu.
• Udruženja vlasnika apartmana koji su registrovani u skladu sa zakonima na Kosovu.

Koje investije obuhvata Zeleni kredit? 
• Izolacija zidova, krova i podova
• Prozori, vrata i izolacija (izolaciono staklo)
• Peć / Bojler na gas
• Toplotna pumpa
• Osvetljenje
• Peć / Bojler na gas
• Solarni kolektor za toplu vodu
• Solarni fotonaponski sistemi
• Uravnotežena mehanička ventilacija
• Peć / Akumulacioni bojler za toplu vodu

Korist Zelenog kredita?
• 15% do 20% bespovratnih sredstava od odobrene investicije za projekte u pojedinačnim stanovima ili kućama
• 25% do 35% bespovratnih sredstava od odobrene investicije za projekte u stambenim zgradama
Kućni aparati (npr. frižider, zamrzivač i klime) kao i krediti za trgovce i proizvođače nemaju pravo na bespovratna sredstva za investiciju.
Osim same koristi bespovratnih sredstava, ova investicija doprineće i povećanju efikasnosti i potrošnje električne energije.

Primer:
a) U slučaju da je klijent uzeo zeleni kredit u iznosu od 4,000 evra samo za zamenu prozora na kući ili stanu koji po standardima EBRD-a dovode do povećane uštede energije, onda klijent dobija bespovratna sredstva od 15% vrednosti, odnosno 600 evra.
b) U slučaju da je klijent uzeo zeleni kredit u iznosu od 10,000 evra za zamenu prozora i izolaciju na zidovima na kući ili stanu koji po standardima EBRD-a dovode do povećane uštede energije, onda klijent dobija bespovratna sredstva od 20% vrednosti, odnosno 2,000 evra.

Kako možete da se prijavite za Zeleni kredit?
Potrebna dokumenta za prijavu:
• Lična karta
• Ugovor o radu
• Račun za struju/komunalije kao potvrda o adresi (ne stariji od šest meseci)
• Izveštaj iz banke za poslednjih šest meseci
• Predračun sa detaljima projekta za investiciju
• Sertifikat o izboru tehnologije

Napomena:
Ukoliko se vaš proizvod ne nalazi u izboru tehnologije, dovoljno je da imate profakturu o detaljima proizvoda za investiciju.
Banka može da traži dodatnu dokumentaciju u zavisnosti od iznosa kredita. (za više informacija, molimo vas posetite vašu najbližu filijalu banke TEB)

Kako možete da se prijavite za bespovratna sredstva?
Nakon što ste ugradili tehnologiju u vaš stan ili kuću, treba da posetite vašu filijalu banke TEB da biste podneli zahtev za bespovratna sredstva.
Tokom podnošenja zahteva za bespovratna sredstva, treba da imate sa sobom prikladnu fakturu o tehnologiji ili proizvodu u koji ste investirali i u roku od mesec dana tima iz GEFF-a će proveriti vašu investiciju i bespovratna sredstva od 15% do 20% biće prebačena na vaš račun od banke TEB.
Ovaj projekat su napravili GEFF i EBRD (Evropska banka za obnovu i razvoj) i podržava ga Evropska Unija, Savezno ministarstvo finansija, Okvir za investicije na Zapadnom Balkanu za finansiranje programa tehničke saradnje.

Ova kampanja je istekla 28. septembra 2020.


© TEB ShA