TEB Stars

e-Banking Login

Fizicka lica Biznis

e-Banking Login

Fizicka lica Biznis


Upravljanje novcem

Upravljanje novcem

POS - prodajne tačke

Evolucija bankarstva je uvela nov način plaćanja koji smanjuje potrebu za gotovinom u svakodnevnoj transakciji. Prodajna tačka (POS) je bankarska jedinica u Vašoj prodavnici koja omogućuje klijentima da plaćaju platnom ili kreditnom TEB karticom.

Više

Plaćanje komunalnih usluga

Funkcionalnoj i efikasnoj kompaniji je potrebno stalno snabdevanje energijom i stalna komunikacija.

Više

Transfer novca

Uvažavamo važnost blagovremenog slanja novca, te želimo da pružimo najkvalitetniju uslugu.

Više

Isplata plata

Efikasan i pouzdan softver za platni promet za Vaše zaposlene.

Više

Trajni nalog

Fokusirajte se na rad Vašeg preduzeća jer se uplate vrše automatski.

Više

© TEB ShA