TEB Stars

e-Banking Login

Fizicka lica Biznis

e-Banking Login

Fizicka lica Biznis


22/04/2022

Ponuda da vam zasladi Bajram!

Kredit od 3.000 evra povodom proslave Bajrama, sa 0% na ime administrativnih troškova i rokom dospeća do 36 meseci
Ko može da podnese zahtev za kredit?
Svi koji primaju platu u državnim institucijama, javnim preduzećima, privatnom sektoru kao i klijenti sa prihodima od izdavanja pod zakup.

Šta vam je potrebno da biste podneli zahtev?
Da primate zaradu preko Banke TEB ili da podnesete potvrdu od svog poslodavca da će vaša zarada biti prebačena na Banku TEB.

Potrebna dokumenta uz zahtev:

- Važeća identifikaciona isprava (Lična karta, pasoš ili vozačka dozvola)
- Račun za komunalne usluge (račun za struju, vodu, odnošenje otpada ili telefon) koji dokazuje vašu adresu (ne stariji od 6 meseci)
- Važeći ugovor o radu
- Izvod iz banke (za poslednjih 6 meseci)

Drugi dokumenti koji mogu biti zatraženi u odnosu na iznos kredita:
- Dokaz o dodatnim porodičnim primanjima
- Kreditni sadužnik: Lična karta / Ugovor o radu / Izvod iz banke (za poslednjih 6 meseci)
- Žirant: Lična karta / Ugovor o radu / Izvod iz banke (za poslednjih 6 meseci)

Primer ovog kredita:
Iznos       Dospeće   Mesečna rata     Ukupan iznos
3.000 evra 12 meseci       256,88 evra     3.082,74 evra
3.000 evra 24 meseci 131,67 evra     3.160,28 evra
3.000 evra 36 meseci   89,97 evra           3.239,16 evra

Kampanja traje do 13.05.2022. godine.

Za više informacija molimo pozovite Centar za pozive na broj 038 230 000, Fejsbuk /mesendžer (TEB A.D.), Instagram (TEB A.D.), Web (www.teb-kos.com)


© TEB ShA