TEB Stars

e-Banking Login

Fizicka lica Biznis

e-Banking Login

Fizicka lica Biznis


02/10/2020

Da li razmišljaš o…

Krediti za fizička lica do 15.000€
120 MESECI DOSPEĆA, BEZ SADUŽNIKA, BEZ ŽIRANATA, BEZ KOLATERALNA!

Godišnja kamatna stopa: 5,88%,
Administrativni troškovi: 0,50%,
Maksimalno dospeće: 120 meseci
Efektivna kamatna stopa: 6,16%.

Osigurajte kredit i dobićete povlašćene uslove.

Ko može da podnese zahtev za kredit?

Svi koji primaju platu u državnim institucijama, javnim preduzećima, privatnom sektoru kao i klijenti sa prihodima od izdavanja pod zakup.

- Za one koji primaju platu od državnih institucija i javnih preduzeća, maksimalni rok dospeća do 120 meseci.
- Za one koji primaju platu u privatnom sektoru i klijente sa prihodima od zakupa maksimalni rok dospeća do 84 meseci.
- Za one koji primaju platu od državnih institucija, javnih preduzeća ili imaju neto prihode veće od 700 evra, krediti za građane do 15.000 evra pojedinačno, bez kreditnog sadužnika, bez žiranta i bez zaloge.

Šta vam je potrebno da biste podneli zahtev?

- Da ste da stanovnik Republike Kosovo.
- Da primate zaradu preko Banke TEB ili da podnesete potvrdu od svog poslodavca da će vaša zarada biti prebačena na Banku TEB.

Potrebna dokumenta uz zahtev:

- Važeća identifikaciona isprava (lična karta, pasoš ili vozačka dozvola)
- Važeći ugovor o radu
- Izvod iz banke (za poslednjih 6 meseci)
- Račun za komunalne usluge (račun za struju, vodu, odnošenje otpada ili telefon) koji dokazuje vašu adresu (ne stariji od 6 meseci)

Drugi dokumenti koji mogu biti zatraženi u odnosu na iznos kredita:

- Dokaz o dodatnim porodičnim primanjimaë
- Sadužnik
- Žirant
- Lična karta
- Ugovor o radu
- Izvod iz banke (za poslednjih 6 meseci)
- Hipoteka: Posedovni list i kopija plana (ne stariji od 6 meseci)
- Servisna knjižica vozila (vozilo ne može da bude starije od 12 godina)

Primer: Sredstva od banke 15.000 evra, Godišnja kamatna stopa: 5,88 %, Administrativni troškovi: 0,50 %, Rok dospeća do: 120 meseci.
Ukupni iznos koji klijent mora da otplati do isteka ugovorenog roka je 19,878.61 evra.

Ponuda važi do 31.12.2020. godine.

Za više informacija molimo pozovite Centar za pozive na broj 038 230 000 /Web (www.teb-kos.com) ili posetite neku od filijala Banke TEB


© TEB ShA