TEB Stars

e-Banking Login

Fizicka lica Biznis

e-Banking Login

Fizicka lica Biznis


Kampanje

Arhiva

Pojedinačni međunarodni transferi sada i putem e-bankarstva

Transfere individuale ndërkombëtare edhe nga e-banking

TEB Banka nudi novu opciju za međunarodne novčane transfere klijenata fizičkih lica preko platforme E- bankarstva.

Digitalizacija bankarskih usluga je jedan od savremenih izazova kojim se TEB Banka bavi da bi svojim klijentima učinila lakšim pristup tim uslugama. U tom smislu, opcija novčanih transfera je jedna od najvažnijih usluga za svakog klijenta.
Platforma E-bankarstva za klijente fizička lica Banke TEB A.D. obogaćena je bitnom funkcijom za sve koji vrše međunarodne transfere novca. Ovu uslugu sada mogu da vrše svi klijenti koji koriste proizvod E-bankarstva, a da ne moraju da odu lično u neku od naših filijala.
Međunarodni transferi preko E-bankarstva mogu da se realizuju u ovim valutama: EUR, USD, GBP i CHF.
TEB Banka za svet u pokretu


© TEB ShA