TEB Stars

e-Banking Login

Individual Biznes

e-Banking Login

Individual Biznes


Një ndalesë për të gjithë

Urdhër pagesat

Po që se bëhet fjalë për regjistrim në palestër fitnesi, pagesa të qirasë ose kursime për fëmijët tanë, të gjitha pagesat tona kërkojnë transfere mujore. Sigurisht që ju mund të zgjedhni të shpenzoni çdo muaj nga një pasdite ose një mbrëmje duke kryer pagesat e rregullta. Por, a dëshironi ta shpenzoni kohën në këtë mënyrë? Për këtë arsye TEB ka krijuar shërbimin e urdhrit të përhershëm.

Më shumë

Pagesat komunale

Faturat e juaja të energjisë elektrike, telefonit, ujit si dhe të shërbimeve të tjera ju vijnë çdo muaj rregullisht. Kjo është arsyeja pse ne i kemi krijuar disa opsione për t’i realizuar pagesat po aq të rregullta dhe të lehta.

Më shumë

Pagesa të tjera

Pagesat e faturave të ndryshme të familjes suaj mund të jenë ndonjëherë të pamenaxhueshme. Për këtë arsye TEB-i ju ndihmon që t’i organizoni pagesat e familjes suaj në mënyrë efikase dhe të shpejtë ashtu që gjithmonë jeni të njoftuar për tarifat komunale, tatimore, të gjobave të trafikut dhe të pagesave të shkollimit.

Më shumë

Transferet e parave

Kur të transferoni para, ju dëshironi të dini se paratë e juaja do të arrijnë shpejt dhe sigurt. Kjo është arsyeja pse TEB-i ofron një gamë të plotë të mundësive të ndryshme për të siguruar se transferimi i parave tuaja është trajtuar me efikasitet.

Më shumë

© TEB ShA