TEB Stars

e-Banking Login

Individual Biznes

e-Banking Login

Individual Biznes


NVM bankingu

NVM është shkurtesa e zakonshme për ndërmarrjet e vogla dhe të mesme. Të gjithë ekonomistët pajtohen se asnjë ekonomi nuk mund të jetë e suksesshme pa prezencën e sektorit sipërmarrës dhe energjik të NVM-së. NVM-ja paraqet shtyllën e rritjes ekonomike në mbarë botën. Shpirti sipërmarrës karakterizohet me inovacione dhe marrje përsipër të rrezikut, dhe është pjesë esenciale e aftësisë së një shteti që të korrë sukses në një treg global gjithnjë e më konkurrues dhe në ndryshim e sipër. NVM-të luajnë një rol vital në zhvillimin ekonomik për shkak të kontributeve të tyre potenciale për të përmirësuar shpërndarjen e të ardhurave, krijimin e vendeve të punës, zvogëlimin e varfërisë, zhvillimin industrial, zhvillimin rural dhe rritjen e eksportit. 
Qasja në financa paraqet një prej sfidave më të rëndësishme për sipërmarrësit dhe për krijimin, mbijetesën dhe rritjen e NVM-ve.


© TEB ShA