TEB Stars

e-Banking Login

Individual Biznes

e-Banking Login

Individual Biznes


Agro Bankingu

Sektori i bujqësisë konsiderohet si njëri nga sektorët me potencial për zhvillimin ekonomik të vendit tonë

Të njejtën ide ne e ndajmë në TEB Sh.a. dhe ne jemi të fokusuar që të ofrojmë, përpos produkteve dhe shërbimeve standarde, edhe ato që janë të dizajnuara enkas për fermerët dhe agrobizneset.

Ne e konsiderojmë këtë sektor si një zinxhir të plotë të shtimit të vlerës, ku prodhimtaria bujqësore si një hallkë e rëndësishme e këtij zinxhiri, përpos që siguron një prodhim final, shërben edhe për sigurimin e lëndës së parë për përpunim bujqësor.

Agro Kredi

Në TEB Bankë, ne synojmë t’i ndihmojmë prodhuesit bujqësorë që të fitojnë produktivitet më të mirë nga sezoni prodhuese. Biznesi bujqësor është një sektor shumë specifik i cili në mënyrë të barabartë kërkon ekspertizë specifike nga bankieri i juaj.

Më shumë

Agro Kartela

Agro Kartela e bankës TEB është një produkt unik i përshtatur që mundëson një zgjidhje të përshtatshme ndërmjet tri palëve kryesore në treg: tregtarit, fermerit dhe bankës.

Më shumë

© TEB ShA