TEB Stars

e-Banking Login

Individual Biznes

e-Banking Login

Individual Biznes


Fushatat

Arkiva

Kape momentin

Kape momentin

Investoni në biznesin tuaj deri në 150,000 Euro, PA HIPOTEKË!

Banka TEB, në vazhdim të përkrahjes për zhvillim të bizneseve dhe tejkalimin e vështirësive si rezultat i pandemisë dhe kufizimeve të tjera ofron kampanjën më të re për kredi.
Investo në biznes, merr kredi deri në 150,000 euro me kushte preferenciale pa hipotekë!

Kush mund të aplikojë për kredi?
Të gjithë klientët e ri dhe ekzistues të NVM-ve që kanë kapacitet financiar, histori krediti të dëshmuar dhe plan investimi të vlefshëm.
- Shuma e kredisë deri në: 150,000 EUR për Bizneset
- Shuma e kredisë deri në: 100,000 EUR për Agrobizneset
- Shpenzimet administrative: 0.50%
- Maturiteti i kredisë deri në: 84 muaj
- Normal vjetore e interesit duke filluar nga: 6.36%
- Normal efektive e interesit duke filluar nga: 6.96 %

Cka ju nevojitet për të aplikuar?
- Dokument identifikues valid (Letërnjoftim, Pasaportë ose Patent shofer)
- Dokumentet e Biznesit tuaj

Dokumente shtesë që mund të kërkohen në bazë të vlerës së kredisë:
- Bashkëhuamarrës/e
- Garantues
- Libreza e veturës (vetura nuk duhet të jetë më e vjetër se 12 vite)

Shembull: Financimi nga banka 100,000 Euro, Norma vjetore e interesit: 6.36 %, Shpenzimet administrative: 0.50 %, Maturiteti deri në: 48 muaj.
Shuma totale që klienti duhet të shlyejë deri në fund të afatit të kontraktuar është 13,496 Euro.
Oferta është valide deri më 31.03.2021.
TEB, Bankë për një botë në lëvizje!


© TEB ShA