TEB Stars

e-Banking Login

Fizicka lica Biznis

e-Banking Login

Fizicka lica Biznis


Obaveštenje o privatnosti ličnih podataka

Obaveštenje o privatnosti ličnih podataka

Za naše postoječe, nekadašnje i buduče klijente fizička lica,

Ovim obaveštenjem odnosno porukom obaveštavamo vas da smo posvečeni zaštiti vaših ličnih podataka i poštovanju vaše privatnosti.
Zaštita vaših ličnih podataka je veoma važna za TEB Sh.A. Banku i Grupaciju BNP Paribas, koja je u tom pravcu usvojila močna načela, važeća za celu Grupaciju, na planu zaštite ličnih podataka.
Ovo obaveštenje o zaštiti podataka daje vam detaljne informacije o zaštiti vaših ličnih podataka u TEB Banci Sh.A i na nivou Grupacije (“mi”).
U svom svojstvu kontrolora, mi smo odgovorni za prikupljanje i obradu vaših ličnih podataka vezano za naše aktivnosti. Svrha ovog obaveštenja o privatnosti ličnih podataka je da vas upoznamo sa tim koje lične podatke o vama prikupljamo, razlozima iz kojih koristimo i razmenjujemo te podatke, koliko dugo ih čuvamo, koja su vaša prava i kako možete da ih iskoristite.
Dalje informacije mogu da se pruže prema potrebi, kad podnesete neki zahtev, kad se pretplatite ili kad koristite određeni proizvod ili uslugu.
1.  KOJE LIČNE PODATKE O VAMA KORISTIMO?
Mi prikupljamo i koristimo vaše lične podatke u meri u kojoj je to nužno u sklopu našeg rada i u cilju postizanja visokog standarda personalizovanih proizvoda i usluga.
Možemo da prikupljamo različite vrste ličnih podataka o vama, uključujuči:
• Podatke o identitetu (npr. ime, broj lične karte i pasoša, nacionalnost, mesto i datum rodjenja, pol, slika, IP adresa);
• Podatke o kontaktu (npr. poštanska adresa i adresa elektronske pošte, broj telefona);
• Porodično stanje (npr. bračni status, broj dece);
• Podatke o obrazovanju i zaposlenju (npr. nivo obrazovanja, zaposlenje, ime poslodavca);
• Bankarske, finansijske i podatke o transakcijama (npr. pojedinosti o bankovnom računu, broj kreditne kartice, transferi novca);
• Odnose sa klijentom;
• Podatke o vašim digitalnim aktivnostima (npr. IP adresa, aktivnosti pretraživanja (‘surfovanje na netu’), geolokacija, itd.);
• Podatke koji se tiču vaših navika i želja:
• podatke koji se tiču vašeg korišćenja naših proizvoda i usluga vezanih za bankarske i finansijske podatke i podatke o transakcijama;
• podatke iz vaših interakcija sa nama: naše filijale (izveštaji o kontaktu), naše internet stranice, naše aplikacije, naše stranice na društvenim mrežama, sastanci, pozivi, razgovori, elektronska pošta, intervjui, telefonski razgovori;
• Podatke o vašim slobodnim aktivnostima i zanimanjima.

Mi nikad ne tražimo bilo kakve lične podatke o vašem rasnom ili etničkom poreklu, političkim stavovima, verskim ili filozofskim ubeđenjima, članstvu u sindikatu, genetske podatke ili podatke o vašoj seksualnoj orijentaciji, osim kad to propisuje neka zakonska odredba.
Podaci o vama koje koristimo mogu biti dobijeni ili neposredno od vas ili iz sledećih izvora, u cilju provere ili dopunjavanja naše baze podataka:
• Publikacije i baze podataka koje zvanični organi učine dostupnim (npr. službeni list);
• Naši korporativni klijenti ili pružaoci usluga;
• Internet stranice i sajtovi društvenih medija koji sadrže podatke koje ste sami objavili (npr. na svojoj internet stranici ili preko društvenih medija); i
• Baze podataka koje objave treće strane.
2.  POSEBNI SLUČAJEVI PRIKUPLJANJA LIČNIH PODATAKA, UKLJUČUJUČI PRIKUPLJANJE POSREDNIM PUTEM
Pod određenim okolnostima, možemo da prikupljamo i koristimo lične podatke pojedinaca sa kojima imamo, mogli bismo da imamo, ili smo imali neposredan odnos ili, na primer, potencijalnih klijenata.
Iz nekoliko razloga, mi možemo još da prikupljamo podatke o vama iako niste u neposrednom odnosu sa nama. To može da bude, na primer, kad nam vaš poslodavac dostavi podatke o vama ili kad nam pojedinosti o vašim kontaktima pruži neki od naših klijenata koji je, na primer:
• Član porodice;
• Pravni zastupnik (opunomoćen);
• Akcionar privrednog društva;
• Predstavnik nekog pravnog lica (koji može biti klijent ili prodavac);
• Zaposleni kod pružaoca usluga i poslovnog partnera;
• Lični kontakti.
3.  ZAŠTO I PO KOM OSNOVU KORISTIMO VAŠE LIČNE PODATKE?
a. Za izvršenje naših zakonskih i regulatornih obaveza
Mi koristimo vaše lične podatke u skladu sa raznim zakonskim i regulatornim obavezama, uključujuči:
• Bankarske i finansijske propise na osnovu kojih mi:
• Uvodimo mere bezbednosti u cilju sprečavanja zloupotreba i prevara;
• Otkrivamo transakcije koje odstupaju od uobičajenih obrazaca; i
• Prema potrebi, snimamo telefonske i obične razgovore, elektronsku prepisku i drugo
• Sprečavamo pranje novca i finansiranje terorizma,
• Odgovaramo na uredno ovlašćene službene zahteve državnih ili sudskih organa,
• Definišemo procenu kreditnog rizika i vaš kapacitet za otplatu,
• Usaglašenost sa zakonskim propisima koji se odnose na sankcije i embargo; i
• Borba protiv utaja poreza, izvršenje poreske kontrole i obaveza obaveštavanja

b. Za izvršenje ugovora zaključenog sa vama ili za preduzimanje koraka na vaš zahtev pre sklapanja ugovora
Koristimo vaše lične podatke za sklapanje i izvršenje naših ugovora, tako:
• Da vam pružimo informacije o našim proizvodima i uslugama;
• Da vam pomognemo i odgovorimo na vaše zahteve;
• Da procenimo da li možemo da vam ponudimo neki proizvod iili uslugu i pod kojim uslovima; i
• Da ponudimo proizvode ili usluge našim klijentima korporacijama čiji ste vi zaposleni ili klijent (na primer: u kontekstu upravljanja gotovim novcem).
c. Da ostvarimo svoje legitimne interese
Koristimo vaše lične podatke za distribuciju i razvoj naših proizvoda ili usluga, za unapređenje upravljanja rizicima i za zaštitu naših zakonskih prava, uključujući:
• Dokaz o transakcijama;
• Sprečavanje prevara;
• Obuku našeg osoblja;
• Upravljanje IT, uključujuči upravljanje infrastrukturom (npr: zajedničke platforme), kontinuitet poslovanja i bezbednost IT;
• Izradu statističkih podataka, testova i modela prikupljenih za istraživanje i razvoj, u cilju poboljšanja upravljanja rizicima naše grupe kompanija, odnosno unapređenja postoječih proizvoda i usluga ili stvaranje novih;
• Personalizovanje naših ponuda namenjenih vama i drugim subjektima BPN Paribas uz pomoč:
• Poboljšanja kvaliteta naših bankarskih, finansijskih ili osiguravajućih proizvoda ili usluga;
• Reklamiranja proizvoda ili usluga koji odgovaraju vašem polu i vašem profilu koji mi sačinjavamo.
To može da se postigne uz pomoć:
• Segmentiranja naših klijenata i potencijalnih i klijenata;
• Analiziranja vaših navika i želja sa različitih kanala (dolazak u naše filijale, elektronska pošta ili poruke, posete našoj stranici na internetu, itd.);
• Razmene vaših podataka sa drugim subjektom BNP Paribas, naročito ako jeste - ili čete postati - klijent tog drugog subjekta;
• Uporedjivanja proizvoda ili usluga koje sada imate ili koristite sa drugim podacima koje imamo o vama (npr. možemo da utvrdimo da imate decu ali da nemate porodično osiguranje); i
• Vođenja neke nagradne igre, promotivne lutrije, davanja poklona, takmičenja ili drugih sličnih marketinških kampanja i upravljanja takvim događanjima.
• Upoznavanja sa našim proizvodima, uslugama, ponudama, vestima,
• Usluga prema klijentima, uključujući odgovore na vaša pitanja;
• Unapređenja i personalizacije vašeg iskustva na našim internet stranicama i aplikacijama;
• Održavanja računa uključujući vođenje svakog programa lojalnosti ili nagrađivanja klijenata koji su u vezi sa vašim računom;
• Obrade i dodele nagrada osvojenih putem vašeg učešća u našim promotivnim nagradnim igrama.
• Vaši podaci mogu da se ugrade u anonimne statističke podatke koji mogu da se daju profesionalnim klijentima radi pomoći za razvoj njihovog poslovanja. U tom slučaju vaši lični podaci nikad neće biti otkriveni a oni koji dobiju takve anonimne statističke podatke neće biti u stanju da utvrde vaš identitet.
d. Da poštujemo vaš izbor ako smo zatražili vašu saglasnost za odredjen proces
U određenim slučajevima, moramo da zatražimo vašu saglasnost za obradu vaših podataka, na primer:
• Kad gore navedeni ciljevi vode ka automatizovanom donošenju odluka koje proizvode pravna dejstva ili primetno utiču na vas.  U tom trenutku posebno ćemo vas obavestiti o osnovnoj logici i predviđenoj važnosti i posledicama tog procesa;
• Ako treba da vršimo dalju obradu u druge svrhe osim navedenih u prethodnom članu 3, obavestićemo vas o tome, a ako je neophodno zatražićemo vašu saglasnost.
• Za interakciju na društvenim mrežama u cilju organizovanja nagradnih igara.
4.  SA KIME RAZMENJUJEMO VAŠE LIČNE PODATKE?
Za ostvarenje gore navedenih ciljeva, mi saopštavamo vaše lične podatke, ne ograničavajući se samo na njih:
• Subjektima Grupacije BNP Paribas (npr. možete da imate koristi od naše pune lepeze proizvoda i usluga u grupaciji);
• Pružaocima usluga koji vrše usluge u naše ime;
• Finansijskim ili sudskim organima, državnim agencijama ili državnim organima, na njihov zahtev i u meri u kojoj je to dopušteno zakonom;
• Nekim regulatornim stručnjacima kao što su advokati, notari, revizori, naše kompanije za naplatu dugovanja.
5.  PRENOSI LIČNIH PODATAKA VAN EEP
U slučaju međunarodnih prenosa poreklom iz Evropskog ekonomskog područja (European Economic Area - EEA), gde je Državna agencija za zaštitu ličnih podataka priznala neku zemlju izvan EEP koja obezbeđuje odgovarajući stepen zaštite podataka, vaši lični podaci mogu da budu preneti u skladu sa važećim Zakonom o zaštiti podataka, što kontrolor utvrđuje na osnovu:
Za transfere u zemlje koje nisu članice EEP čiji stepen zaštite Državna agencija za zaštitu ličnih podataka nije priznala, ili ćemo se osloniti na izuzetak koji važi za konkretnu situaciju (npr. ako je prenos neophodan da bi se realizovao naš ugovor sa vama, kao i u slučaju međunarodnih isplata), ili ćemo primeniti neku od sledećih zaštitnih mera da bi se obezbedila zaštita vaših ličnih podataka:
• Standardne ugovorne klauzule za prenos ličnih podataka koje je odobrila Državna agencija za zaštitu ličnih podataka;
• Obavezujuća korporativna pravila (Binding Corporate Rules)
6.  KOLIKO DUGO ČUVAMO VAŠE LIČNE PODATKE?
Vaše lične podatke čuvamo u periodu dužem nego što je to nužno da bismo se pridržavali važećih zakonskih i regulatornih propisa odnosno u drugom periodu koji se odnosi na naše operativne zahteve, kao što je pravilno održavanje računa, olakšavanje upravljanja odnosima sa klijentom i odgovaranje na zakonske ili regualtorne zahteve.
Kad nemamo trajnu zakonsku poslovnu potrebu da obrađujemo vaše lične podatke, ili ćemo ih brisati ili ćemo ih učiniti anonimnim, ili, ukoliko te opcije nisu moguće, čuvaćemo na sigurnom vaše lične podatke i držaćemo ih odvojeno od svakog daljeg obrađivanja sve dok ne postane moguće da ih izbrišemo.
7.  KOJA SU VAŠA PRAVA I KAKO IH MOŽETE KORISTITI?
Na osnovu važećih propisa, imate sledeća prava:
• Pravo na uvid: možete da dobijete informacije u vezi sa obradom vaših ličnih podataka i kopiju takvih ličnih podataka.
• Pravo na ispravku: kad smatrate da su vaši lični podaci netačni ili nepotpuni, možete da zatražite da se takvi lični podaci propisno izmene.
• Pravo na brisanje: možete da zatražite brisanje vaših ličnih podataka, u meri u kojoj je to dopušteno zakonom.
• Pravo na ograničenje: možete da zatražite da se ograniči obrada vaših ličnih podataka.
• Pravo na protivljenje: možete da se protivite obradi vaših ličnih podataka iz razloga koji se odnose na vašu posebnu situaciju. Imate apsolutno pravo da se protivite obradi vaših ličnih podataka u svrhu neposrednog marketinga, što obuhvata profilisanje vezano za takav neposredni marketing.
• Pravo da povučete svoju saglasnost: ako ste dali pristanak na obradu vaših ličnih podataka, imate pravo da u bilo kom trenutku povučete svoju saglasnost.
• Pravo na prenos podataka: kad se sprovodi na zakonit način, imate pravo da vam vratimo vaše lične podatke koje ste nam sami dali, ili, kad je to tehnički izvodljivo, da isti budu prebačeni trećem licu.
U skladu sa važećim propisima, pored vaših gore navedenih prava, imate pravo još i da uložite pritužbu nadležnom nadzornom organu.
8.  KAKO MOŽETE DA SE OBAVESTITE O IZMENAMA OVOG OBAVEŠTENJA O ZAŠTITI PODATAKA?
U svetu neprestanih tehnoloških promena, možda ćemo morati da redovno ažuriramo ovo Obaveštenje o zaštiti podataka.
Pozivamo vas da potražite najnoviju verziju ovog obaveštenja na mreži, a mi ćemo da vas obavestimo o svakoj materijalnoj izmeni putem naše internet stranice ili putem drugih redovnih kanala komunikacije.
9.  KAKO MOŽETE DA NAM SE OBRATITE?
Ako imate pitanja ili komentare u pogledu ove politike, pošaljite nam elektronsko pismo na: data.protection@teb-kos.com


© TEB ShA