TEB Stars

e-Banking Login

Fizicka lica Biznis

e-Banking Login

Fizicka lica Biznis


Tekući račun

Svakodnevno Bankarstvo-Jednostavan i pristupačan sa tekućeg računa u TEB

Vaš tekući račun u TEB banci osmišljen je tako da vaše lične bankarske usluge učini lakšim. Možete da ga koristite za primanje plate, da podižete novac, deponujete sredstva, obavljate transfere, plaćate fakture za komunalne usluge i za sve druge uobičajene bankarske radnje - sve to uz najveću moguću fleksibilnost.

Pored toga, svoj tekući račun možete da otvorite u četiri različite valute: EUR, USD, GBP i CHF. Usluga dozvoljenog prekoračenja na vašem tekućem računu omogućiće vam još i da podmirite svoje nepredviđene finansijske potrebe.

Koristite svoju debitnu ili kreditnu karticu (Starcard, Premium Starcard ili SheCard) za kupovinu u svim prodavnicama povezanim na mrežu POS TEB Banke. I to nije sve - tekući račun omogućava vam da koristite i druge usluge:

  • Stalni platni nalog - svoje redovne fakture možete da plaćate na tačno utvrđen datum, kao na primer automatsko plaćanje zakupnine ili hipoteke, plaćanje školarine i plaćanje za komunalne usluge.
  • Automatsko plaćanje računa sa vaše kreditne kartice (Starcard, Premium Starcard ili SheCard), bilo putem dogovorene minimalne uplate ili putem punog mesečnog iznosa.
  • Dopuna putem SMS
  • Bankarske usluge putem SMS

Potrebna dokumenta za otvaranje ličnog računa:

Za rezidencijalne klijente:

  • Važeća lična isprava (lična karta, pasoš ili vozačka dozvola).
  • Račun za komunalne usluge (račun za struju, vodu, odnošenje otpada ili telefon) koji dokazuje adresu klijenta (ne stariji od 6 meseci).

Za nerezidencijalne klijente:

  • Važeći pasoš.
  • Račun za komunalne usluge (račun za struju, vodu, odnošenje otpada ili telefon) koji dokazuje adresu klijenta (ne stariji od 6 meseci).
  • Ugovor o zakupu (ako živi u iznajmljenom stanu ili kući).


Pored uobičajenog poslovanja u filijali, svom tekućem računu možete da pristupite i da vršite transakcije 24 sati dnevno 7 dana u nedelji preko bankomata, elektronskog bankarstva, TebMobile i našeg Centra za pozive na broj 038/230-000.
Za više informacija obratite se svojoj lokalnoj filijali, Centru za pozive, ili nam pošaljite elektronsko pismo na info@teb-kos.com.

 


© TEB ShA