TEB Stars

e-Banking Login

Fizicka lica Biznis

e-Banking Login

Fizicka lica Biznis


TEB Banka nudi najsavremenije bankomate na našem tržištu.

Da bi omogućila pristup tekućim računima i kartici Starcard 24 sati dnevno 7 dana u nedelji, TEB Banka je uložila u proširenje mreže sa 86 bankomata.
Možete da podižete ili deponujete novac na celom Kosovu, brzo i sigurno, bez čekanja u redu u filijali.

Bankomati TEB Banke bude razne usluge, kao što su:

 • podizanje novca
 • podizanje novca u kovanicama
 • deponovanje para
 • transferi
 • plaćanje dugova karticom Starcard
 • provera stanja na računu
 • zamena PIN broja za karticu
 • sigurnost bankomata

Na našim bankomatima usluge nudimo još i vlasnicima kartica drugih banaka, ako su te kartice izdate kao VISA, VISA Electron, PLUS i MasterCard, Maestro, Cirrus.
Kliknite ovde da vidite lokacije bankomata TEB Banke.

Podizanje novca:
Na bankomatima TEB Banke možete da podižete novčanice u apoenima od 10, 20, 50 i 100 evra.
Prvi put na Kosovu, sad možete da podižete i metalni novac u apoenima od 0.01, 0.05, 0.20 evracenti ,i 1 evra.00 Podizanje debitnom karticom TEB Banke je besplatno, dok se na podizanje novca karticom Starcard plaća naknada shodno važećem cenovniku (objavljen na internet stranici TEB Banke, www.teb-kos.com).

Deponovanje para:
TEB Banka ima bankomate na kojima možete da deponujete pare.

 • Deponovanje može da vrši novčanicama u apoenima od 5, 10, 20, 50 i 100 evra
 • Maksimalno deponovanje je 40 novčanica odjednom, limit po jednoj transakciji je 4.000 evra, dok je dnevni limit do 5.995 evra.
 • Ne prihvataju se novčanice koje su izgužvane, povučene iz opticaja i nažvrljane.

Transferi
Možete da obavljate razne transfere na bankomatima TEB Banke, kao što su:

 • transferi unutar banke (TEB)
 • brzi transferi unutar banke
 • brzi transferi u domaćim bankama

Kod brzih transfera, morate da imate unapred registrovanog primaoca. Registracija primaoca vrši se unapred u filijali ili putem elektronskog bankarstva.


Plaćanje dugova karticom Starcard:
Možete da platite svoje ili tuđe dugove sa svoje kartice Starcard na dva načina: transfer sa tekućeg računa ili putem deponovanja novca (na bankomatima koji omogućavaju deponovanje).

Način plaćanja putem deponovanja novca:

 • ako uplatite minimalnu uplatu duga sa kartice Starcard, bankomat ne vraća kusur u metalnom novcu, već se kusur pripisuje na račun.
 • ako vršite uplatu na ime ukupnog duga sa kartice Starcard, bankomat vraća kusur u metalnom novcu u iznosu od 1 do 9 evra.
   Provera stanja na računu Na bankomatima TEB Banke možete da vidite stanje na tekućem računu i stanje na svojoj kartici Starcard, a možete i da odštampate izvod stanja. Zamena PIN broja za karticu: Na bankomatima TEB Banke možete da zamenite PIN broj na debitnoj i Starcard kartici, tako što otkucate stari PIN a zatim ga zamenite novim brojem PIN. Sigurnost bankomata: Bankomati TEB Banke pružaju visoku sigurnost u obavljanju usluga. Bankomati poseduju opremu koja sprečava uzimanje podataka sa kartice, i oni su pod nadzorom sigurnosnih kamera 24 sati dnevno 7 dana u nedelji.

© TEB ShA