TEB Stars

e-Banking Login

Fizicka lica Biznis

e-Banking Login

Fizicka lica Biznis


Dozvoljeni minus

Neočekivani računi ili ključne uplate mogu da stvore pritisak na finansije Vaše kompanije. Pošto TEB ima iskustva u poslovanju, znamo da dozvoljeni minus preduzeća može pomoći da se olakša proces uplate kada se preduzeće suočava sa kratkoročnim problemima likvidnosti.

Dozvoljeni minus preduzeća je povezan sa Vašim poslovnim računom i može mu se stalno pristupiti, baš kao i putem usluge elektronskog bankarstva.

Limit dozvoljenog minusa se određuje unapred na osnovu finansija Vašeg preduzeća. Nudimo prekoračenja dozvoljenog minusa za periode do 12 meseci. Obnova zavisi od upotrebe i sposobnosti Vašeg preduzeća da postigne pozitivnu ravnotežu kroz rok dospeća. Svodi Vaše troškove pozajmljivanja na minimum jer plaćate samo za iskorišćeni iznos i iskorišćeno vreme - još jedan proizvod TEB koji pomaže preduzećima da rastu.

Ukoliko biste želeli da saznate više o TEB, pozivamo Vas da posetite jednu od naših filijala i razgovarate o svojim potrebama sa službenikom za portfolio.


© TEB ShA