TEB Stars

e-Banking Login

Fizicka lica Biznis

e-Banking Login

Fizicka lica Biznis


Računi

Tekući račun

Otvaranjem tekućeg računa sa TEB-om otvarate vrata čitavom spektru finansijskih usluga koje će Vam pomoći u upravljanju protokom i likvidnošću Vaše gotovine.

Više

Flexi račun

Kako da višak likvidnosti stavite u službu svog preduzeća? Idealan način je da otvorite TEB Flexi račun.

Više

Štedni račun

TEB razume ciklus protoka novca u preduzeću. Iz tog razloga smo stvorili štedni račun za poslovne klijente koji Vam nudi trenutni i neograničeni pristup novcu dok zarađujete kamatu na osnovu stanja na računu.

Više

OŠR - Oročeni štedni račun

Ukoliko imate značajnu količinu viška kapitala koji je možda namenjen ua buduće investicije ili za buduće upravljanje protokom novca, zašto ga onda ne biste iskoristili u smislu fiksnih kamatnih stopa?

Više

Planirani račun

Zaradite fiksnu kamatu sa planiranim računom TEB

Više

© TEB ShA