TEB Stars

e-Banking Login

Fizicka lica Biznis

e-Banking Login

Fizicka lica Biznis


Banking za korporacije

Odsek za korporativne poslove veruje da je posvećenost banke etičkim korporativnim praksama pri poslovanju bila važan element u uspehu pri radu sa novim klijentima. Ova posvećenost se primenjuje na odnos sa radnicima, akcionarima, klijentima i zajednicom. Cilj je promovisanje dugoročnog uspeha banke i obezbeđivanje njene održive konkurentnosti. Visoki standardi usluga koje pružamo našim klijentima, praćeni inovativnim proizvodima i uslugama će nas učiniti jednom od vodećih banaka u zemlji, što će kao krajnji rezultat imati rad sa raznim profilima klijenata - od pojedinaca do korporativnih klijenata.

Naša strategija je da jačamo naš odnos, tj. da naš fokus bude usmeren na radu sa klijentima. U okviru naše strategije i postizanja naše vizije je proširenje geografske pokrivenosti kroz otvaranje novih filijala i jačanje njihovih uloga.

Važna uloga u promovisanju reputacije banaka je naš marketing, gde slika o zaposlenima igra važnu ulogu. Glavni faktor je odnos u bankarstvu, pri čemu verujemo da se naša banka može razlikovati od ostalih.
Kao što je ranije pomenuto, TEB SH.A. ima tri glavna korisnička segmenta - na osnovu toga, banka je takođe napravila podelu u filijalama i sedištu. Među ovim odsecima postoji sinergija, dok saradnja igra važnu ulogu kako bi banka funkcionisala kao celina.
Diferencijacija proizvoda - ponuda novih proizvoda i rad na rešavanju pitanja za klijente iz ciljnih tržišnih segmenata je u skladu sa našom strategijom.
Pri pružanju usluga našim klijentima, upravljanje rizicima igra važnu ulogu u održavanju naših zdravih kreditnih osnova.


© TEB ShA